Malá galerie vědeckého obrazu

Světlo v přírodě a v laboratoři
Stanislav Daniš výstava je instalována v budově Ke Karlovu 3, 1. patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá od 17. 2. 2015 do 20. 4. 2015

motto

Závěrka, to je jako dyž votevření voka, záleží na tom, jak dlouho světlo na plotnu dopadá. A clona, to je zas taková jako zornice, co ji má vobjektiv v sobě, rozšiřuje se a zužuje. A tohlencto musíš dát dohromady, aby toho světla bylo tak akorát.

Jan Němec, Dějiny světla (román o Fr. Drtikolovi), Host 2013

Slovo autora

Světlo. Pro fyzika úzká oblast elektromagnetického vlnění s vlnovou délkou mezi 400-800 nanometry. Pro botanika je světlo původcem fotosyntézy, pro chemika možná zajímavost v podobě fotochemických reakcí a chemoluminiscence. Světlo může nabývat různých kvalit. Může být teplé a studené, difuzní a ostré, a podobně. Občas si přejeme vnést do zapeklitého problému více světla, chceme si na něco/někoho posvítit, čekáme na osvícení. A někdy toužíme spatřit světlo na konci tunelu...

Světlo nás obklopuje. Jeho prostřednictvím vnímá svět nejcennější lidský smysl – zrak. Světlo nám umožňuje poznávat svět – jeho barvy v různých odstínech a sytosti – a kochat se jeho krásou. Díky světlu nahlížíme do vzdálených končin vesmíru i do světa buněk, pletiv rostlin a malých částic.

Svět poznáváme skrze světlo a pomocí světla odhalujeme jeho tajemství a nepoznaná místa. Světlo je v rukou fyzika citlivým experimentálním nástrojem, sondou, která vydává svědectví o důmyslné souhře přírodních zákonů.

Díky laseru může být zviditelněna „cesta“ paprsků v různých prostředích. Refrakce, reflexe, polarizace, difrakce a jiné jevy vytvářejí roztodivné tvary a zákony optiky dostávají vizuální podobu.

Světlo dokresluje a vykresluje krajinu, hra světel a stínů prozrazuje její členitost, krajina je jiná za úsvitu nebo za poledne. Jiná je za svitu Měsíce a hvězd. Nebo za tance polární záře. Paprsky světla procházející skrze mraky, krepaskulární světlo, osvětlují krajinu jako nebeské reflektory. Jiné světlo vydávají záblesky blesků letních bouřek. Světlo umožňuje člověku i krajinu pomocí luminografie dotvářet, dosvěcovat.

Světlo je předmětem lovu každého fotografa. Čeká na vhodné světlo. A když se dočká, uzavře jej do malé černé krabičky. Pohled na svět skrz hledáček fotoaparátu nutí k zastavení. A k hledání odpovědí na otázku „Co vidím?“ Světlo je prostředkem i cílem jeho tvorby. To samé světlo, které je pro fyzika úzkou oblastí elektromagnetického záření...

O autorovi

Stanislav Daniš (*1970 v Karlových Varech)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde od roku 2003 vyučuje.

Poprvé držel fotoaparát v ruce ve věku sedmi let (Corina, na svitkový film) a s malými přestávkami se různých fotoaparátů drží dodnes.

Kromě studia struktury látek paprsky Röntgenovými se věnuje fotografování. Mezi oblíbená témata patří krajina, makrofotografie, infračervená fotografie a astrofotografie. Rád také experimentuje s dalšími fotografickými technikami, např. s časosběrnými záběry.

Vystavené fotografie byly pořízeny fotoaparáty Canon 50D a Canon 5D Mark II při cestách za polárními zářemi (Island, Norsko) a během experimentování se světlem.

Autor výstavy děkuje za zapůjčení některých pomůcek RNDr.Tomášovi Kekulemu, Ph.D. z KVOF.

Ukázka fotografií