Struktura krásy

Svatopluk Civiš


výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) od 17. 5. 2021 do 11. 7. 2021

(vernisáž se uskuteční v červnu, pokud to anti-epidemická opatření dovolí)

O výstavě

Výstava představuje makrofotografie nerostů (zde konkrétně jde o vápencové bloky protkané sítí druhotných sedimentárních nerostů z oblasti hory Gross Glockner v Alpách), které se – díky výtvarnému citu autora – proměňují v působivé abstraktní obrazy. Ve velkých formátech působí tyto přírodní struktury velmi přitažlivě. Těžko od nich utrhnete oči, protože ty budou bloudit po obraze a váš antropomorfní počítač v hlavě bude hledat a nabízet analogie viděných struktur z naší lidské zkušenosti.

(Jan Valenta, kurátor výstavy)

O autorovi

Narodil se r. 1955 v Českých Budějovicích. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor chemie. Pracuje na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v Praze, přednáší na Karlově univerzitě a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Jako první u nás rozvinul sofistikované metody laserové dopplerovské modulace, fotoakustické detekce a vysoce rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací. Ve spolupráci s japonskou univerzitou v Okajamě vyvinul světově unikátní metodu tzv. časově rozlišené Fourierovy spektrometrie s kontinuálním skenem, která dovoluje studovat dynamiku dějů probíhajících v plazmatu s mikrosekundovým rozlišením a hraje nenahraditelnou úlohu v základní spektroskopii atomů, radikálů a iontů. Prof. Civiš je také zakladatelem teorie vzniku organických biomolekul v plazmatu vzniklém při dopadu extraterestriální hmoty do rané zemské atmosféry v období před 3,8 miliardami let, při velkém pozdním bombardování, v době chemické evoluce života. V nedávné době také se spolupracovníky vysvětlil vznik metanu na Marsu pomocí abiotické syntézy fotokatalyzované na povrchu hornin.

K výtvarnému umění získal vztah již v dětství, neboť jeho otec, PhDr.Svatopluk Civiš, byl akademickým malířem, fotografem a vysokoškolským učitelem dějin umění, kresby a malby. Přestože syn měl možnost zkoušet nejrůznější výtvarné techniky, nakonec zůstal u fotografování.

Ukázka fotografií