Struktura chaosu

Eliška Vokounová

Vernisáž se koná 24. 4. 2017 v 18:00 hodin
výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) a potrvá do 26. 6. 2017

O autorce

Mgr. Eliška Vokounová (*1990) je absolventkou fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se díky širokému záběru tohoto oboru mohla věnovat jak filosofii či historii, tak i umění. V rámci svého formálního vzdělání se v oblasti umění zabývala primárně digitálním uměním a jeho prezentací v kyberprostoru, přičemž tato tematika se promítla i do její bakalářské práce.

Fraktální grafice se věnuje od roku 2006 - fraktály se naučila tvořit díky samo-studiu a online spolupráci s dalšími fraktálními umělci z celého světa. Z tohoto kuriózního koníčku se postupně vyklubala profese a dnes se autorka živí podnikáním, tvorbou fraktální grafiky (nejen) pro fotobanky a prodejem svých obrazů. Pracovala taktéž na řadě grafických projektů jak pro soukromé osoby, tak pro známé firmy – její fraktály můžete najít například na přebalech českých i zahraničních knih, na luxusních šátcích značky Soebedar a mnoha jiných produktech.

Autorka od počátků své tvorby až dodnes zůstává aktivní v největší online komunitě pro umělce (deviantart.com čítající aktuálně 38 miliónů členů), kde získala jak řadu ocenění za svá umělecká díla, tak prestižní statut „senior member“, neboť již léta funguje zdroj inspirace a pomoci pro ostatní členy této komunity.

V případě zájmu o koupi obrazů či tvorbu grafiku na zakázku můžete navštívit web autorky: http://fraktalnigrafika.cz/

O vystavených obrazech – slovo autorky

Jsou to fraktály, fraktálové obrazy nebo fraktální grafika, nebo něco úplně jiného? Kdysi v začátcích tvorby mi přišel e-mail od člověka, který se rozčiloval nad tím, že svou tvorbu v českém prostředí nazývám fraktály. Dalo by se nad tím mávnout rukou, že to je arbitrární slovíčkaření, ale nedalo mi to, abych se nad tím nepozastavila. Pokud se podíváme na definici fraktálu, mělo by se jednat o soběpodobný geometrický tvar – čili takový tvar, který když přiblížíme, tak se pořád opakuje. Třeba jako tvar brokolice nebo květáku – nejznámější fraktály z přírodní říše. Toto ale zdaleka neplatí pro všechny mé obrazy, protože používám program Apophysis (kde se tvoří obrazy od prázdného plátna postupným vrstvením matematických funkcí, kdežto u jiných programů se často pracuje s předem daným tvarem soběpodobných množin typu Mandelbrot či Julia). Proto někdy používám také termín „fraktální grafika“ – uznávám tím, že umění, které tvořím je odvozeno z fraktálů, ale zároveň jej někteří lidé nemusí považovat za klasické fraktály.

Zde vystavené obrazy pochází z poměrně širokého záběru mé tvorby (od roku 2010 do roku 2017). Jedná se o velmi různé styly, ačkoliv některé z těchto obrazů, třebaže na první pohled úplně odlišné, sdílí stejný základ matematických parametrů. Těžko se tedy o nich dá říci něco obecného, avšak jedna věc je jim společná. Velká řada z nich vznikla díky vzájemné výměně znalostí s dalšími fraktálními umělci z různých koutů světa. Již od roku 2006, kdy jsem se svou tvorbou začala, byla tvorba fraktálů v online komunitách vždy spojena s obrovskou otevřeností a ochotou fraktálních umělců učit ostatní, spolupracovat a sdílet návody či parametry. Díky tomu dnes když najdete jakýkoliv fraktální obraz z programu Apophysis, poměrně často můžete vystopovat i léta starý styl nebo známý fraktál, ze kterého daný obraz vychází.

Na této výstavě tudíž najdete jak řadu unikátních obrazů, které nelze zařadit jako konkrétní styl (například Mystique či Constellation), tak i některé interpretace známých stylů jako třeba květinová klasika Wanderers nebo kousky Gravity a Dangerous Attraction založené na stylu připomínající virus pod mikroskopem. Laik mezi nimi rozdíl nepozná, a proto ti z vás, kdo fraktály netvoří, si mohou ve vystavených obrazech najít to své bez zbytečného škatulkování.

Ukázka obrazůPozvánka