Malá galerie vědeckého obrazu

Sto let pod jednou oblohou


Soňa Ehlerová a kol.

Výstava potrvá od 28. 6. 2019 do 29. 8. 2019

bez vernisáže

O výstavě

Výstava Sto let pod jednou oblohou vznikla ke stému výročí vzniku Mezinárodní astronomické unie. Snaží se dokumentovat rozvoj astronomie v tomto období, během kterého se astronomie rozšířila z pozorování v optické oblasti do sledování celého elektromagnetického spektra, detekce kosmických částic a nakonec i měření gravitačních vln. Její teoretický záběr se také podstatně rozšířil, a to nejenom rozšířením zkoumaných objektů z hvězd a planet o mezihvězdný plyn, galaxie a kosmologické struktury, ale také větším propojením s dalšími obory fyziky, obzvláště jaderné fyziky a chemie. Zkoumání vesmíru a vztah lidí k vesmíru se také výrazně proměnily díky letům do kosmu. Proměnila se i samotná astronomie, která je dnes velmi mezinárodní - možná lépe nadnárodní, v tom nejlepším smyslu slova - což se odráží i v astronomickém výzkumu v České republice a v jeho zapojení do mnoha mezinárodních, převážně evropských, projektů a organizací.

Výstava měla premiéru 22. 1. 2019 v Senátu Parlamentu České republiky.

Stránka výstavy v Astronomickém ústavu AV ČR v.v.i. je na adrese http://www.asu.cas.cz/iau/sto-let-pod-jednou-oblohou