Malá galerie vědeckého obrazu

Repetitio mater aestheticarum
Jan Kratochvíl

Vernisáž se koná 2.5.2011 v 17:00 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy Ke Karlovu 3
(přístup po zadním schodišti)
výstava potrvá do 29.6.2011

Autor o sobě:

Jan Kratochvíl se narodil 10. února 1959, vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor Teorie systémů, v roce 1987 zde získal titul kandidáta věd v oboru Algebra a teorie čísel, specializace Teorie grafů. Dnes je profesorem informatiky na Katedře aplikované matematiky MFF UK. Dlouhodobě přednášel na University of Oregon v USA, odkud také pochází řada zde vystavených fotografií. Fotografování především přírodních a cestovatelských motivů je jeho koníčkem po řadu let. Mezi dosud realizované výstavy patří Oregon (Pardubice 2005, Jevíčko 2007), Namasté – Postřehy z cesty za požehnáním hor a zpívajících hrnců (Pardubice 2006), Pestrobarevný svět Mexika (Pardubice 2008), V objetí skal (Pardubice 2008), Né Mé Noze – Postřehy z cest po horách Nepálu, Mexika a Nového Zélandu (Jevíčko 2010 v rámci cestovatelských dnů).

Autor o výstavě:

Pro název výstavy jsem zvolil parafrázi známého rčení „Opakování matka moudrosti“, které jako učitelé často používáme, a o kterém si jako matfyzáci myslíme, že je učitelé na jiných školách (zvláště našich dětí) často zneužívají. Přesto má monotónní opakování jednoho motivu mnohde své místo – například v hudbě, a to nejen meditační, ale i v klasickém hudebním útvaru Rondo. Po pravidelně se opakujících motivech jsem se rozhlížel i s fotoaparátem a pro tuto výstavu jsem vybral snímky výlučně přírodního charakteru. Některé z nich budou divákovi povědomé, jiné snad budou alespoň na chvíli hádankou. A tak věřím, že se nad některými divák potěší nejen pohledem, ale i malým hlavolamem (nápovědou budiž přísaha, že žádná fotografie není pořízena mikroskopem, jen při některých asistoval standardní makroobjektiv). A budete-li mít chvíli času, zkuste se před některými fotografiemi zastavit, ponořit se do nich pohledem a „zameditovat“. Opakující se vzory působí podobně uklidňujícím dojmem jako opakující se rytmy meditační hudby. Když navíc popustíte uzdu své fantazii, budete překvapeni, kolik různých Waldů, skřítků, mimozemšťanů či jiných nestvůrek najdete mezi opakujícími se motivy poschovávaných.

Pozvánka ve formátu pdf