Malá galerie vědeckého obrazu

Příběh kapky

výstava k 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovskému

12. 1. 2010 - 8. 3. 2010

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského připravil speciální stránky věnované výstavě.

Ke stažení jsou dva plakáty věnované dětstvístudiu Jaroslava Heyrovského.

O autorce

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.

Vystudovala Fakultu chemicko-inženýrskou VŠCHT v Praze.

Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, kde získala doktorát ve fyzikální chemii. Více než deset let se zabývala studiem heterogenních reakcí plyn-tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí (metody odsiřování a odstraňování oxidů dusíku z odpadních plynů). V současnosti jako řešitelka projektu zaměřeného na vzdělávání mladých zájemců o přírodní vědy organizuje letní školy, semináře, popularizační přednášky a výstavy a stará se o medializaci výsledků vědců tohoto ústavu široké veřejnosti. Je mimo jiné iniciátorkou a spoluautorkou putovní výstavy Příběh kapky, věnované J. Heyrovskému u příležitosti 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii, a autorkou dokumentu přibližujícího vědeckou profesi mladým zájemcům o studium přírodních věd (Homo Scientist jr.) či série videosnímků představujících dvacítku témat výzkumu v oboru fyzikální chemie v jejím domovském ústavu (Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí: Vstupte do světa moderní vědy).