Malá galerie vědeckého obrazu

Pohled do mikrosvěta -- Skrytá krása stvoření
Josef Reischig

Vernisáž 4.2.2005 v 15:00 hodin, budova Ke Karlovu 3, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá do 11.3.2005

Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.

Narozen 6.8.1945 v Nymburce.

Vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době přednáší na Lékařské fakultě UK v Plzni a je vedoucím Biologického ústavu LF UK v Plzni. Mimo své učitelské povinnosti se zabývá výzkumem živočišných buněk a tkání a vývojem mikroskopických technik pro biologické aplikace.

Krása a rozmanitost mikroskopických fotografií přivedly autora k sestavení putovní výstavy "Pohled do mikrosvěta - Skrytá krása stvoření", kterou spatřili návštevníci na více než 15 místech po celé České republice.

* * * * *

Samostatné výstavy

1995 Plzeň, Šafránkův pavilon
1995 Plzeň, Církevní gymnázium
1996 Plzeň, Biskupství plzeňské
1996 Praha, Palác kultury
1996 Karlovy Vary, Kaple sv. Ondřeje
1997 Nymburk, Galerie Papyrus
1997 Vodňany, Městská galerie
1997 České Budějovice, Jihočeská Univerzita
1997 Olomouc, Univerzita Palackého
1997 Praha, Univerzita Karlova, Křížová chodba Karolina
1998 Plzeň, Klášter dominikánů
1998 Tachov, Okresní vlastivědné muzeum
1999 Stříbro, Městské muzeum
1999 Praha, Národní muzeum
2000 Praha, Galerie knihkupectví Academia
2001 Horní Bříza, Základní škola
2002 Plzeň, Šafránkův pavilon
2003 Nové Město na Moravě, Horácká galerie
2003 Třebíč, Západomoravské muzeum
2004 Jihlava, Muzeum Vysočiny

Autor k obsahu výstavy

Ještě před 300 lety obyvatelé naší planety netušili, s kolika různými neviditelnými světy tu žijeme. Jen pár badatelů, "otců mikroskopie", mělo již tenkrát možnost nahlédnout do drobnohledného světa. Lidskému bádání se tak otevřel jeden z dalších světů, který hýří barvami i tvarovou rozmanitostí a je nezbytným základem světa viditelného. Pomocí stále dokonalejších přístrojů člověk i nadále pokračuje v objevování Stvořitelových záměrů, realizovaných v obdivuhodném díle přírody. Příroda, s níž se takto setkáváme a jež ovlivňuje naši existenci, není pouhé stvoření Boží, nýbrž také člověkem vytvořený a poznamenaný svět.

Věřit ve stvoření znamená chápat vědecky doložený svět jako smysluplný, z tvůrčího záměru vycházející. Proto jsem se snažil zvolit takovou mikroskopickou techniku, která by daný mikroskopický objekt zpřístupnila divákovi s celou jeho vnitřní motivační silou. Často jsem byl přitom natolik unesen, že jsem měl pocit "spolutvůrce". Jako divák a fotograf jsem v každém objektu hledal a někdy i "nalezl" pravzorce základních struktur všeho viditelného. Věřím, že Vám vystavené fotografie mikrosvěta odhalí nejen skrytou krásu stvoření, ale též napoví správnou odpověď na otázku:

"Odkud se bere ta úžasná tvůrčí síla?"