Malá galerie vědeckého obrazu

Nanosvět očima mikroskopů…

7.9. - 27.10. 2010

Několik vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. se prostřednictvím komorní výstavy rozhodlo představit veřejnosti svět, který viděný pouhým okem diváka nikterak nezaujme a neosloví pro svou zdánlivou obyčejnost, avšak za pomocí techniky, například mikroskopů, mu nabídne při zapojení jeho sebemenší fantazie trochu „jiný“ svět…

Většina vystavených fotografií byla pořízena v laboratořích tohoto ústavu: Libor Brabec představí obarvené snímky krystalů a polykrystalických vrstev pořízené řádkovacím elektronovým mikroskopem JEOL; Svatopluk Civiš vystaví černobílé snímky různých struktur, pořízené v 80.letech také elektronovým mikroskopem, tentokráte TESLA BS300; Jiří Franc je autorem snímků krystalů z rastrovacího elektronového mikroskopu HITACHI; Pavel Janda a Hana Tarábková k výstavě přispěli barevnými fotografiemi monokrystalů, nanočástic TiO2, fullerénových nanokrystalů a dalších objektů nanosvěta pořízenými technikou mikroskopie atomárních sil a tunelové mikroskopie; iontové obrazy povrchů čistých přechodových kovů (nápadně připomínající okna katedrály s pronikajícími slunečními paprsky) návštěvníkům zprostředkují snímky z autoemisního iontového mikroskopu pracoviště Jana Plška; Jaroslav Cihelka spolu s Věrou Hájkovou se představí snímky amorfního uhlíku a křemíku, které společně pořídili Nomarského mikroskopem ve spolupracující laboratoři v Hamburku; a nakonec Blahoslav Kolman zavede návštěvníka prostřednictvím elektronového mikroskopu do světa materiálových věd.

Výstava je v dnešní uspěchané době vhodnou příležitostí ke krátkému zastavení se ve zdánlivě jiném světě. Je výzvou k zamyšlení nad nevšedností, krásou a věčností tak obyčejných věcí, jež nás obklopují a svou nekonečnou existencí připomínají pomíjivost existence lidské…

Výstavu připravila Květoslava Stejskalová.

O vědcích, kteří vystavují své snímky, se více dočtete v připojené brožuře.