Malá galerie vědeckého obrazu

Mámivý mikrosvět

aneb

vytrženo z kontextu

Jaromír Plášek

9.1. 2012 - 5.3. 2012

vernisáž se koná 9.1. v 17:30

Slovo autora

Kvasinky, kterými se spolu s kolegy z biofyzikálního oddělení FÚUK zabýváme, nejsou příliš fotogenické. Vystavené obrázky proto většinou vznikly při fotografování objektů vytipovaných v naději, že vhodně zvolená mikroskopická metoda by mohla zobrazit jejich strukturu v působivých kompozicích. Občas se však poštěstí najít zajímavé obrazy i v detailech objektů určených pro vcelku nudné experimenty spojené s přípravou demonstračních materiálů pro výuku optické mikroskopie.


Aberantní dělení kvasinek S. cerevisiae: Fluorescenční mikroskopie (buněčné stěny jsou obarveny calcofluorem).

Realistická výpověď o povaze a struktuře fotografovaných objektů přitom vůbec nebyla faktorem ovlivňujícím konkrétní výběr fotografovaného detailu a jeho orientaci vůči rámu nebo velikost výřezu. Rozhodovala pouze fantazie umožňující spatřit v ordinérních objektech snové obrazy, které po vytržení z kontextu okolních detailů mohou působit jako iluze jiné skutečnosti. Podobá se to způsobu, jakým jsou v Číně už po staletí hledány obrazy iluzivních krajin ve vyleštěných deskách vzácných druhů mramoru, kterým se anglicky říká Dream Stones, což by se do češtiny snad dalo přeložit jako „zkamenělé sny“.


Zelenající se hory v jasném jarním dni z pavilonu v Zahradě pokorného správce (Čuo-Čeng Jüan) v Su-Čou.

Dreamstone mimořádné kvality pocházející ze západní Číny z lomů poblíž Hedvábné stezky. http://www.mekongantiques.com/Pages/Dreamstone.htm

Mezi technikami použitými k vytvoření vystavených mikroskopických obrazů převažuje Nomarského diferenciální interfereční kontrast (DIC), což je metoda umožňující zviditelnit tzv. fázové objekty, které neabsorbují světlo z viditelné oblasti spektra, a to převedením gradientů jejich tloušťky na jasový kontrast. Toho se dosáhne díky interferenci zdvojených, navzájem lehce posunutých obrazů pozorovaného objektu (o vzdálenost srovnatelnou s rozlišovací schop-ností mikroskopu). Několik snímků vzniklo také pomocí fluorescenčního mikroskopu, resp. kombinací fluorescenční mikroskopie a DIC.

Jelikož interferenční mikroskopie zobrazuje pozorované objekty v nepravých barvách, které navíc lze výrazně měnit jednoduchým nastavením kompenzačního hranolu, viz např. rozdíl v barvách obrazů potravinářské folie v obrazech Kytice z plastu, Hra barev a Hory s modrou oblohou, považuji následné digitální úpravy kontrastu a barevného tónu takto vytvořených mikrofotografií za přípustný způsob korekce výsledného estetického dojmu mikroskopických obrazů. Jiné možnosti úprav obrazů pomocí Photoshopu CS5 byly využity ve velmi omezené míře, například k odstranění rušivých obrazů drobného smetí na pozadí Zátiší s vázou. Jediný experiment s rozsáhlejším použitím Photoshopu CS5 představuje Noční bouře s vloženou texturou připomínající déšť. Soumrak a Červený mys představují jinou formu digitálně zpracovaných obrazů. V obou těchto případech se jedná o obrazy, jejichž základem jsou mikrofotografie fluorescence kolonií kvasinek obarvených calcofluorem, pořízené v modré a modrozelené oblasti a prezentované jako podíly intenzit modrých a modrozelených verzí obrazu objektu, přičemž hodnoty těchto podílů jsou kódovány pomocí vhodně zvolené barevné škály.


Rozmáznutá kolonie kvasinek se stěnami obarvenými calcofluorem. Fluorescenční mikroskopie.

Všechny snímky byly pořízeny pomocí invertovaného fluorescenčního mikroskopu Olympus IX70 vybaveného DIC a různými objektivy (viz popisy obrázků). Snímky byly pořízeny digitálním fotoaparátem Camedia 5050 (5 Mpixel). Obrázky byly upravovány jak pomocí Adobe Photoshop CS5, tak Microsoft Office Picture Manager. Ke zpracování podílových mikrofotografií byl použit software ImageJ 1.45 (free software from NIH, USA).