Mám to stále rád
Jiří Bouchala

Vernisáž se koná 23.9.2016 v 16:00 hodin, budova Ke Karlovu 3, 1. patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá od 23.9.2016 do 25.11.2016

O autorovi:

Docent Jiří Bouchala (*1966) je vedoucím Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě a předsedou ostravské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků. Vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze a je pyšný i na svůj doktorát z Plzně (u prof. Pavla Drábka). Malovat olejem začal v roce 2013 ve třídě akademického malíře Martina Pawery. V roce 2015 uspořádal samostatnou výstavu svých obrazů s názvem „Mám to rád“ na FEI VŠB-TU v Ostravě a zúčastnil se výstav „Akademický malíř Martin Pawera a jeho žáci“ ve Výstavní síni Viléma Wunscheho v Havířově a „Art and Science“ v areálu VŠB-TU v Ostravě.

Pozvánka a logo autora
Ukázka obrazů