Malá galerie vědeckého obrazu

Li - dynamické struktury


Kamila Havlíková

Výstava potrvá od 14. 1. 2020 do 11. 3. 2020

bez vernisáže

O výstavě

Obrazy z cyklu Li - dynamické struktury zachycují běžné jevy v přírodě, které se vyznačují zřetelně rozpoznatelným vzorem či strukturou a zároveň určitou mírou chaosu. Často je míjíme bez povšimnutí jako samozřejmost.

Už v době studií biologie jsem pod mikroskopem vnímala propojení řádu a estetiky v organizaci buněk v pletivech apod. Postupně jsem si uvědomila, že stejné principy se v přírodě uplatňují bez ohledu na měřítko. Větvení žilnatiny, proudnice v potoce, meandrující řeka z ptačí perspektivy, struktura ledu a námraza na okně, vlny na vodě i písečné duny, vše podléhá určitému rytmu a  v konkrétním okamžiku vytváří jedinečný obraz.

Až velmi nedávno jsem zjistila, že v čínské kultuře pro tento jev už po staletí existuje výraz Li, pro který čeština ani jiné evropské jazyky nemají přesný ekvivalent. Volně se dá přeložit nejspíš jako dynamická struktura či forma. Je to vzorec, blížící se ideální pravidelnosti či symetrii, a současně vlivem působení konkrétních sil okolí vždy jedinečný. Stejný princip se uplatňuje i v materiálech vyrobených člověkem vlivem působení stejných fyzikálních sil, např. síť trhlin v asfaltu, praskliny v glazuře, puchření gumy apod.

Vystavený soubor se zaměřuje na běžné jevy, které díky své nenápadnosti, pomíjivosti či malému měřítku většinou unikají naší pozornosti. Tradiční monochromatická technika kyanotypie umožňuje z  výraznit pravidelnost struktury a případně změnit měřítko.

O autorce

Kamila Havlíková (*1971) se narodila v Ústí nad Labem, žije a pracuje v Roztokách u Prahy. Studovala na přírodovědecké i filozofické fakultě a oba tyto odlišné přístupy ke světu se odrážejí i v její tvorbě.

Základem pro její práci je vždy přímý prožitek a vlastní pozorování, nejčastěji v přírodě. Zajímají ji přírodní procesy a děje, souvislosti zjevné i skryté, pohledy pod viditelný povrch. Přímo v terénu vytváří rychlé akvarelové skici, z nichž pak vychází při práci v ateliéru ve své volné tvorbě.

Současná výstava na MFF představuje část tvorby zaměřenou na zachycení forem a vzorců v přírodě, které zahrnuje tradiční čínský pojem „Li“, v naší kultuře přibližně odpovídající definici „dynamická struktura“. Tento běžný jev, často unikající lidské pozornosti, autorka zachycuje dnes méně obvyklou technikou kyanotypie.

Uskutečněné výstavy
 • Galerie Ve Věži, Mělník, 2019
 • Krajská knihovna, Pardubice, 2019
 • Galerie Starý zámek, Hořovice, 2018
 • Samorosti, Galerie NOD, Praha, 2016
 • Galerie Lurago, Chomutov, 2016
 • Kavárna VegTeg, Praha, 2016
 • Galerie Vyšehrad, Praha, 2014
 • Kavárna U Madony, Český Brod, 2012
 • Kavárna Kabinet, Praha, 2010
 • Galerie Paměť, Praha, 2007
 • Figurama, Praha, 2006
 • Figurama, Praha, 2005

Stránky autorky

http://www.kamilahavlikova.cz/

Ukázky obrazů