Krása ukrytá v obyčejných kamenech

Helena Klápová

výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) od 8. 12. 2017 do 2. 2. 2018

Slovo autorky:

Geologa - petrologa si snadno představíte jako mírně podivínského poutníka v terénu s velkým batohem na zádech, třímajícího v jedné ruce geologické kladivo a v druhé detailní mapu s pastelkami, případně GPS. Pak už ale nevidíte, co s nasbíraným materiálem dělá v první etapě laboratorního výzkumu. Prozradím vám to: Dá si z nasbíraných hornin v brusírně zhotovit výbrusy – tj. tenké destičky o rozměrech asi 2 × 2 cm 0,03 mm silné, zalité do pryskyřice a přilepené na sklo, vloží je pod polarizační mikroskop a dychtivě hledí, zda je ve výbruse to, po čem pátrá.

V polarizovaném světle se např. zdánlivě nezajímavá černá hornina rozsvítí množstvím barev a vydává o sobě tajemství, která v terénu zůstávají skryta. Vypovídá nejenom o tom, z jakých minerálů se skládá, jaké mají mezi sebou vztahy, který je starší a který mladší, jak jsou přeměněny, a mnoho dalších informací. Touto klasickou optickou metodou známou 400 let můžeme zkušeným okem odhalit značnou část dynamického vývoje horniny za různých tlaků a teplot v čase - jakési curriculum vitae.

Dívat se do polarizačního mikroskopu je nádherné vědecké dobrodružství a zároveň velký estetický zážitek. Posuďte sami ...

Metodika:

Optické mikrofotografie hornin byly pořízeny v letech 2012 – 2013 na mikroskopu Nikon Eclipse E 600 s kamerou Canon EOS 500D na Ústavu petrologie a strukturní geologie (ÚPSG) Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Mikrofotografie hornin jsou zhotoveny v polarizovaném světle v konfiguraci s rovnoběžnými polarizačními filtry (nikoly) (PPL = planar parallel light, neboli ||N) nebo ve zkřížených nikolech (XPL = cross parallel light, neboli ×N).

Měřítko:

Delší strana obrazu má délku 2,2 mm nebo 5,5 mm.

Autorka:

RNDr. Helena Klápová, CSc.

Studia na PřF UK: 1972-1977

Od roku 1979 do 2013 (s výjimkou let 2003-2007) byla pedagogickým a vědeckým pracovníkem katedry petrografie, poté katedry petrologie, která se roku 1990 přejmenovala na Ústav petrologie a strukturní geologie (ÚPSG).

Specializace: Výzkum metamorfovaných hornin, vysokotlaké eklogity, mikroskopie hornin horninotvorných minerálů.

Ukázka fotografií