Malá galerie vědeckého obrazu

Krása kapalných krystalů
Vladimíra Novotná

výstava je instalována v budově Ke Karlovu 3, 1. patro, chodba vlevo od hlavního schodiště

výstava potrvá od 5. 3. 2024 do 6. 5. 2024

Vernisáž se koná 11. 3. 2024 od 17:00 hodin

Kapalný krystal představuje skupenství, které spojuje vlastnosti krystalu a kapaliny. Molekuly kapalných krystalů se mohou pohybovat jako u kapaliny, ale jsou do jisté míry uspořádané jako u krystalů, což ovlivňuje jejich fyzikální vlastnosti. Navíc lze uspořádání molekul snadno ovlivňovat pomocí vnějších podnětů a jejich elektro-optické vlastnosti jsou žádané v mnoha aplikacích.

Kapalné krystaly vytváří působivé útvary při pozorování v polarizovaném světle optického mikroskopu. Většina vystavovaných fotografií vznikla při pozorování nových typů molekul. Při chlazení z kapalné fáze se může objevit nematická fáze, její zárodky jsou barevné a objevují se různé typy defektů a uspořádání. To silně závisí na povrchu vzorku, teplotě a vlastnostech studované látky.

Ukázka fotografií

Plakát