Malá galerie vědeckého obrazu

Konjunkce a Disjunkce

poeticko-vědecké recese

Emil Calda + František Mizera

Vernisáž netradiční výstavy se koná 3.5.2012 v 17:30 hodin, budova Ke Karlovu 3, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá do 27.6.2012

Pár slov o autorech

Doc. RNDr. Emil Calda, CSc. narozen 3. 7. 1935, absolvent MFF UK, do roku 1973 učitel matematiky a fyziky na gymnáziu v Praze 2, potom „nedílná součást“ katedry didaktiky matematiky MFF UK, od roku 2010 její externí pracovník. V roce 1985 za překonání maratónské vzdálenosti (většinou během) získal titul HgS – Rtuťovitý stařík. Kromě věd matematicko-fyzikálních má rád i poezii, a protože je založení hravého, napadlo ho spojit tato zdánlivě antagonistická odvětví v několika „říkánkách“. Jejich počet časem narůstal a nakonec došlo k tomu, že většinu z nich vydalo roku 2003 nakladatelství Karolinum pod názvem „Úvod do obecné teorie prostoru“; tento bohulibý čin zopakovalo nakladatelství Prometheus, kde v roce 2009 vyšly „Poetické prostory“. Vzhledem k tomu, že v poslední době autora těchto děl nic nenapadá, je naděje, že žádná další díla v jeho tvůrčí dílně už nevzniknou.

František Mizera jest o XXX let mladší než výše uvedený kolega HgS. Před svým skutečným jménem má též dva tituly, které si vydobyl na poli fyziky, kteroužto vědu stále náruživě praktikuje. Kromě výroby impaktů a položek do RIVu je příležitostným historikem vědy, fotografem, tichým filosofem a chovatelem kocoura. První pokusy o vědecký kreslený humor vytvořil na konci minulého tisíciletí, ale jen část z necelé stovky cartoons byla publikována (Vesmír, Akademický bulletin, Lidové noviny a j.) nebo vystavena. Jeho kritikové oprávněně tvrdí, že Mizerovy kresby vůbec nejsou humorné, protože představují smutnou realitu. Ano, jsou to reálné situace dovedené ad absurdum. Poslední dobou se FM zejména obává, že radost z bádání bude definitivně rozemleta v kafemlejnku. Jelikož ovšem běh dějin stále občas přináší nové podněty, jsou štětec, tuš a čtvrtky připraveny a nějaké obrázky v budoucnu nejspíš ještě vzniknou.

plakát