Malá galerie vědeckého obrazu

Impaktní faktor
František Mizera

Vernisáž 16.12.2005 v 15:00 hodin, budova Ke Karlovu 3, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá do 6.2.2006

Doc. RNDr. František Mizera, Ph.D.

Narozen 1965 v Hradci Králové.

Humorem do vlastních řad

(Úvodní slovo kurátora výstavy Jana Valenty)

Humorné grafiky Františka Mizery, docenta fyziky, reflektují vědeckou činnost i dnešní společenské jevy (globalizace, politická korektnost, tzv. informační společnost, ...). Prozatím byly pouze občas publikovány v časopise Vesmír a krátce představeny v rámci Noci vědců v Českých Budějovicích (září 2005). Zde tedy máme první možnost shlédnout širší část tvorby F. Mizery (31 obrázků).

Je dobré dělat si legraci z vědy? Je to přeci jedinečná činnost, která zásadně přispívá ke zlepšení lidské společnosti, posunuje hranice poznání a nalézá nové nástroje pro ovládání přírody. Myslím, že odpověď zní: ano! Není to zneuctění vědy (ale potrefené husy se jistě vyskytnou). Ve vědě se projevují všechny lidské chyby, tak jako v ostatních oborech lidské činnosti. Věda je nedokonalá tak, jak jsou nedokonalí lidé, kteří jí tvoří. Schopnost podívat se na svou práci z nadhledu, z humorné stránky je vzácná a důležitá. Poskytuje určitou zpětnou vazbu, náměty k zamyšlení. Samozřejmě, humor je obvykle založen na jistém vyhrocení problému do krajnosti, kde se ukáže jeho podstata ve své absurdní podobě. Skutečnost bývá složitější a méně zábavná.

Doufám tedy, že humorný pohled na svět v interpretaci Františka Mizery nás nejen pobaví, ale povede i k zamyšlení nad naší badatelskou činností a nad stavem naší společnosti.

profesní milníky (nebo mýlníky?)

  • 1989 - první titul před jménem
  • 1990 - první impaktovaná publikace
  • 1995 - titul i za jménem
  • 1998 - první kreslené vtipy vyšly ve Vesmíru - bez impaktu
  • 1999 - první fotografická výstava Betonové alibi (Praha)
  • 2004 - druhý titul před jménem
  • 2005 - první výstava vědeckého humoru v Č. Budějovicích a druhá zde ...

kontakt: fr.mizera@seznam.cz

Ukázka tvorby