Ha-Ha index

Výstava realisticko-satirických obrázků ze života (nejen) vědců


František Mizera


Výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) od 10. 7. do 26. 9. 2017

Slovo o autorovi a jeho tvorbě

František Mizera jest zasloužilý badatel. Před a za svým skutečným jménem má mnohé tituly, které si vydobyl na poli fyziky, kteroužto vědu stále náruživě praktikuje.

Kromě výroby impaktů a položek do RIVu je příležitostným historikem vědy, fotografem, pozorovatelem, tichým filosofem a chovatelem kocoura.

První pokusy o vědecký kreslený humor vytvořil na konci minulého tisíciletí. Dosud vznikla asi stovka „cartoons”, ale jen malá část z nich byla publikována (Vesmír, Akademický bulletin, Lidové noviny a j.) nebo vystavena. Jelikož běh dějin stále přináší nové podněty, jsou štětec, tuš a čtvrtky připraveny a nějaké obrázky nejspíš ještě vzniknou.

Nejčastějšími terči jeho satirického ostnu jsou problematiky publikování, hodnocení a financování vědy. Kritikové oprávněně tvrdí, že Mizerovy kresby vůbec nejsou humorné, protože představují smutnou realitu. Ano, jsou to reálné situace dovedené ad absurdum. Fráňa Mizera se naivně domnívá, že schopnost humorného nadhledu na vědeckou práci, badatelskou komunitu a celé společenské prostředí brzdí nezdravé jevy jako tlak na kvantitu „výstupů” aplikací kafemlejnku, budování nesmyslných nových vědeckých ústavů na zelené louce či neetické chování. Dokonce prý humor může rozvíjet fantazii a kreativitu. To je málo pravděpodobné, ale snad Vás jeho obrázky alespoň trošku pobaví - zhruba 1/3 z nich se představuje ve světové premiéře!

Ukázka obrazů