Malá galerie vědeckého obrazu


František Záviška 1879–1945

J. Kuča, Ž. Floriánová, D. Volenec a J. Valenta

Výstava potrvá od 15. listopadu 2019 do 14. ledna 2020
(poté bude trvale umístěna v knihovně MFF UK)

Slavnostní zahájení 18. listopadu od 16 hodin během slavnostního připomenutí 140. let od narození F. Závišky

O Františku Záviškovi

Výstava představuje na devíti panelech život a dílo Františka Závišky, profesora teoretické fyziky na Univerzitě Karlově. Rodák z Velkého Meziříčí studoval matematiku a fyziku na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. Byl asistentem prof. Koláčka a prof. Nováka na české technice v Brně. Absolvoval pobyt v Cambridge u J. J. Thomsona. Poté působil již trvale na Karlově univerzitě. V   lednu 1944 byl Záviška zatčen gestapem a poté prošel koncentračními tábory v Mauthausenu a Osterode. Zemřel na sklonku války 17. dubna 1945 na následky útrap při pochodu smrti.

Záviška byl skvělým přednášejícím. Kromě řady originálních odborných prací psal pravidelně přehledy zahraniční literatury i populární statě (Einsteinův princip relativnosti). Je autorem učebnic Mechanika, Thermodynamika a Kinetická theorie plynů. Záviška se významně zasloužil o rozvoj knihovny Jednoty československých matematiků a fyziků i fyzikální knihovny na Karlově, kde založil čítárnu v místech dnešní knihovny, která je po něm pojmenována.

František Záviška na české wikipedii


Ukázky fotografií

novomanželé Záviškovi

František Záviška v roce 1914

František Záviška u pracovního stolu