Malá galerie vědeckého obrazu

Fotografické brouzdání světy "makra" a "mikra"
František Weyda

Vernisáž 7.2.2006 v 16:00 hodin, budova Ke Karlovu 3, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
výstava potrvá do 27.3.2006

Doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Narozen 1949 v Praze.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

V současné době přednáší na Biologické fakultě Jihočeské univerzity a pracuje na Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích. Zabývá se výzkumem živočišných buněk a tkání (především hmyzu) a vývojem digitálních technik pro biologické aplikace.

Je fascinován světy "makra" a "mikra". Věnuje se především vědecké makrofotografii. Nejvíce času ovšem tráví u elektronových mikroskopů, kde brouzdá po strukturách často nebývalých tvarů a funkcí a snaží se je fotograficky zachytit a ukázat i ostatním.