Dotknuté svetlom


Lucia Dovalová a žáci ZŠ Tajovského 2, Badín, Slovensko

výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště) a potrvá do 1. 7. 2016

Slovo autorky

VEDA A UMENIE – MÔŽU SPOLUTVORIŤ ?

V rámci mojej pedagogickej činnosti v ZŠ s MŠ Badín realizujeme spolu so žiakmi chemického krúžku Kremík ojedinelý projekt, ktorý sa nazýva Veda a umenie v základnej škole. Jeho podstata spočíva v spojení chémie, fyziky a výtvarnej výchovy, teda prírodných vied a umenia, a tak predstavenia týchto vyučovacích predmetov a ich obsahu z celkom inej strany, ako sú zvyčajne vnímané. Súčasťou projektu je i fotografovanie kryštálikov chemických látok a liekov v polarizovanom svetle.

KRYŠTÁLIKY V POLARIZOVANOM SVETLE

Kryštáliky látok, ktoré sme skúmali, majú rôzne a nádherné tvary. Pokiaľ ich neprifarbíme, sú priehľadné. Iný pohľad sa naskytne, keď sa na ne pozrieme cez polarizačný filter – zrazu zaihrajú farbami. Každá jedna ich plôška má iný sklon, a preto láme svetlo inak - vnímame to ako nádhernú rôznofarebnosť kryštálov v polarizovanom svetle. Dá sa to pozorovať len v tenkom filme kryštálikov na sklenej doštičke, ktorú sme vložili medzi dva polarizačné filtre a presvietili bielym svetlom. Hru farieb v detaile najlepšie vidieť cez mikroskop, ale pozorovanie je možné aj voľným okom.

IMPROVIZOVANÝ POLARIZAČNÝ MIKROSKOP

Skúmanie liečiv v polarizovanom svetle cez polarizačný mikroskop je vo svete bežnou metódou napríklad na meranie čistoty rôznych liekov či vitamínov. Preto takéto fotografie liekov v polarizovanom svetle už existujú a nie je to čosi úplne nové, ale určite nie celkom bežné. Polarizačný mikroskop nie je dostupná a štandardne využívateľná pomôcka pre základné školy, a preto keď sme chceli lieky pozorovať v polarizovanom svetle, museli sme si taký mikroskop nejakým spôsobom „zadovážiť“. Tak sme si ho vyrobili - z obyčajného staršieho školského mikroskopu so zrkadielkom, zdroja bieleho svetla – stolovej lampy so žiarovkou so studeným svetlom, polarizačných fólií - starého polarizačného filtra na obrazovky PC a kruhového lineárneho polarizačného fotografického filtra. Aby sme mohli cez mikroskop  fotografovať, bolo potrebné spojiť fotoaparát s mikroskopom. Sú na to špeciálne redukcie, ktoré funkčne spoja tieto dva prístroje, lenže nie každý fotoaparát takýmto spôsobom na mikroskop pasuje. Musí mať menší priemer objektívu a ďalšie potrebné parametre a funkcie, aby zachytený záber bol aspoň ako-tak kvalitný.

KRYŠTALIZÁCIE LIEKOV

Samotnému fotografovaniu predchádza príprava vzoriek v našom školskom chemickom labáčiku - to znamená príprava nasýtených roztokov rôznych chemických látok a liekov a ich kryštalizácia na sklených doštičkách v tenkých vrstvách, čo trvá niekoľko hodín až dní. Keď sú vzorky vykryštalizované, pozorujeme ich v polarizovanom svetle, čím zistíme, či vykazujú interferenčné pruhy farieb, alebo nie. Skúmali sme približne 6 rôznych chemických látok a 15 druhov liekov a vitamínov. Viditeľne „polarizovalo" 9 druhov liekov a  všetky skúmané chemické látky, ktoré sa dotykom svetla akoby štetcom maliara premenili na nádherné abstraktné obrázky.

FOTOGRAFOVANIE A VÝTVARNÉ SPRACOVANIE KRYŠTÁLOV

Kryštály v polarizovanom svetle sme fotografovali cez mikroskop ale aj bez neho. Vznikli zaujímavé zábery zachytávajúce celé kryštáliky, ich detaily i rôzne štruktúry v nich. Takéto farebné fotografie položené na veľký biely papier môžu rozvíjať predstavivosť každého žiaka. Priniesla som ich preto na hodinu výtvarnej výchovy. Úlohou žiakov bolo obrázok dokresliť, domaľovať suchým pastelom, tušom alebo vodovými farbami, zachovať pritom farebnosť fotografie, snažiť sa o zachytenie rovnakého odtieňa, ale i vyhrať sa so štruktúrou, ktorá mohla za hranicami fotografie pokračovať akokoľvek. Obrazce, ktoré vznikali pod rukami detí, sú nádherné. No i samotné fotografie kryštálov „sfarbených polarizáciou“ sú neobyčajné.

INŠPIRÁCIA K DOTYKOM SVETLA

Veľkou inšpiráciou, poradcom a povzbudením nám bola pani RNDr. Daniela Rapavá. Je fyzička, a tak nám pomohla lepšie pochopiť práve tú fyzikálnu stránku - svetlo. Lebo práve svetlo hrá hlavnú úlohu v týchto nezvyčajných fotografiách kryštálikov.

Svetlo naozaj nie je len lampa, ktorú si večer zapálime. Je omnoho viac. Je to energia, nosič informácií, prúd fotónov, ktorý dokážu rastliny transformovať na život. Svetlo je umelec s farbami, aké nemá žiadny maliar na svete. Svetlo robí zázraky. Viac ako čokoľvek si zaslúži našu pozornosť. Rok 2015 bol rokom svetla. Aj táto skutočnosť bola príležitosťou, kedy sme sa mohli aj u nás v základnej škole týmto zvláštnym spôsobom „dotknúť svetla".

Ing. Lucia Dovalová
Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
http://www.mladychemik.webnode.sk

Ukázka fotografií