Malá galerie vědeckého obrazu

Barevný svět minerálů
Jiří Sejkora Výstava se koná v budově Ke Karlovu 3, 1.patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
a potrvá od 7.7. do 24.9.2016

Barva je jednou z nejdůležitějších charakteristik každého minerálu a současně s krystalovým tvarem nebo typem vývoje agregátů jedním z nejdůležitějších znaků pro jejich vyhledávání v přírodě a jednoduché předběžné určení. Současně je barva (spolu s krystalovým vývojem) základním estetickým kritériem pro sběratele minerálů a další milovníky neživé přírody.

Barevný svět minerálů zahrnuje fotografie na pomezí makro- a mikrofotografie (reálné šířky fotografií se pohybují v rozmezí 0.5 mm až cca 5 cm). Většina vystavených fotografií byla pořízena v dopadajícím světle pomocí optického mikroskopu Nikon SMZ1500 s digitální kamerou DXM1200F; menší část pak pomocí klasické makrofotografie digitálním fotoaparátem Canon DS1 s 100 mm makroobjektivem. Fotografie byly pro tisk upraveny v programu Adobe Photoshop CS2 bez uplatnění software skládání obrazu.

O autorovi

Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D. (*1968), výzkumný pracovník a vedoucí mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea (Praha); mineralog se zaměřením na aplikaci instrumentálních metod (rentgenová difrakce, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, infračervená a Raman spektroskopie); autor pětadvaceti nových druhů světového mineralogického systému a více než 440 publikovaných odborných prací včetně 120 prací v SCI periodikách. Fotografii minerálů se věnuje od roku 1995, publikoval několik tisíc fotografií v řadě knih a periodicích u nás i v zahraničí.

Ukázka