Malá galerie vědeckého obrazu

Artefakty a fantazie z mikrosvětů

František Weyda

7. 2. 2014 - 28. 3. 2014

vernisáž se koná 7.2. v 17:00

O výstavě

Mikrosvět. Svět tak malých struktur, že je nemůžeme vidět. Ani lupa nám na to nestačí. Ani obyčejný mikroskop. Svět tajemný a neuchopitelný pro většinu lidí. Ne tak pro vědce. Téma mikrosvět se často vyskytuje v celé řadě výzkumných projektů moderní vědy od fyziky až po filosofii. Pro autora výstavy se odhalování tajemství mikrosvěta nebo lépe řečeno mikrosvětů stalo takřka denním chlebem. Pomocí elektronových mikroskopů řešil celou řadu problémů týkajících se nejrůznějších mikrostruktur biologických objektů. Vědecká metoda, tisíce hodin intenzívní vědecké práce, seriozní vědecké publikace, vystupování na vědeckých konferencích doma i ve světě- toho si autor užil do sytosti. Při noření se do mikrosvětů pomocí elektronových mikroskopů si autor záhy uvědomil, co krásy se zde skrývá. A těch tajemství. Ve vzácných chvilkách mezi výzkumy pro vědecké poznání si začal těchto krás více všímat a také je zaznamenávat. A pak, ve chvílích relaxace doma u počítače, se do mikrosvětů nořil znovu a zkusil si s nafotografovanými obrázky hrát. Pomocí speciálních postupů začal přidávat k těmto obrázkům v šedé škále další rozměr- barvu. Nejprve tyto původně vědecké obrázky jen lehce barevně upravil pro účely popularizace vědy. Později vybrané obrázky výtvarně zpracovával až některé přešly spíše do oblasti virtuální reality. Tato výstava ukáže především výtvarné snahy autora o zachycení krásy a tajemství mikrosvětů.

Výstava nám může poskytnout chvilku blahodárného zastavení a pokochání se atmosférou mikrosvětů, které jsou bohudík jiné než náš příliš uspěchaný „makrosvět“. V mikrosvětech představených F.Weydou vládne převážně ticho a klid. Nikdo tu nikam nechvátá. Mikrosvěty nás překvapí nebývalou krásou svých krajin a struktur dosud nepoznaných. Při troše fantazie můžeme rozeznat i tváře jejich obyvatel. Právě fantazii se tu meze nekladou a to je osvěžující.

O autorovi

Doc. RNDr. František Weyda, CSc.

Narozen 1949 v Praze.

Autor vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor entomologie. Do roku 2011 pracoval v Biologickém centru AV ČR (Entomologický ústav) v Českých Budějovicích. V současné době přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity (vede 3 kurzy: Fotografické techniky pro biology I a II a Metody studia buňky). Zabývá se především výzkumem živočišných buněk a tkání (hlavně hmyzu) a vývojem digitálních technik pro biologické aplikace. Věnuje se hodně popularizaci vědy (člen Rady pro popularizaci vědy při AV ČR), kterou považuje za jeden z důležitých výstupů práce vědce. Často fotografuje a to jak profesionálně (při výzkumu a v rámci kurzů na BF), tak amatérsky (člen fotoklubu Vývojka). Své fotografické práce vystavuje na výstavách reálných i virtuálních (http://www.wwg.cz). Podílí se rovněž na tvorbě populárně-vědeckých filmových dokumentů s profesionálními filmaři (režisér J. Dlouhý a kameraman J. Osten). Byl spoluautorem scénáře dokumentárního filmu o kůrovci: "Ips typographus - chcete mě?" (režisér J. Dlouhý, kameraman J. Osten, za realizační tým F. Sehnal, J. Hulcr, P. Doležal a další), který byl oceněn hlavní cenou za přírodovědecký dokument na Academia film Olomouc 2000. Byl rovněž spoluautorem scénáře a členem realizačního týmu dalšího dokumentárního filmu "Louže" (2004), jehož ukázku představila také francouzská i česká televize a současného cyklu dokumentů „Kapitolky o havěti“, který v dubnu a květnu 2010 a opět v roce 2012 a 2013 uvedla ČT1.

Autor je fascinován světy "makra" a "mikra". Vědecká digitální makrofotografie je jeho profesí i koníčkem. Nejvíce času ovšem tráví u elektronových mikroskopů, kde brouzdá po strukturách často nebývalých tvarů a funkcí a snaží se je fotograficky zachytit a ukázat i dalším. Originální obrázky z elektronových mikroskopů jsou v šedé škále, barvy zde - na rozdíl od optického mikroskopu - chybí. Takové jsou vědecké mikrofotografie, které vědcům slouží k získání vědeckých dat. Krása většiny mikrostruktur ovšem svádí i k dalšímu výtvarnému zpracování. To už potom nejsou fotografie vědecké, ale vědecko-populární nebo výtvarné. A právě pár ukázek z takové tvorby je na této výstavě.

Plakát