Malá galerie vědeckého obrazu

Algoritmy v umění
Aleš Svoboda

výstava je instalována v budově Ke Karlovu 3, 1. patro, chodba vlevo od hlavního schodiště
a potrvá od 23. 1. 2023 do 31. 3. 2023

vernisáž se koná 30. 1. 2023 od 17 hodin

O výstavě

Výstava představuje díla z pěti cyklů počítačového generativního umění (computer generative art): Te-XT rumor (2015–2016), Systém 25XT3 (2017), Kroužení (2016–2018), Rekurze soustředných čtverců (2016–2018) a Flora (2020–2022).

Ve všech autor využívá propracované algoritmy, které organizují tvary, barvy a jejich vztahy na základě užití poměrů zlatého řezu, průběhu periodických křivek a statistických zákonitostí. Zcela nový typ stroje – počítač – se od svého vynalezení postupně prosadil ve vědě, výrobě i každodenním životě. Jak dopadl průnik umění a počítačové technologie? Kromě bohatě rozvinuté praxe okamžité manuální manipulace digitalizovaných souborů se trvale rozvíjí i linie, která se snaží využít počítače pro posílení samotného tvůrčího procesu. Jednou z cest je počítačové generativní umění.

O autorovi

Narozen 10. února 1956 v Mostu. Studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1980 studium ukončil diplomní prací o kinetismu Reálný pohyb jako umělecký prostředek ve výtvarném umění (vedoucí doc. Zdeněk Sýkora). Od počátku 80. let rozvíjí svou tvorbu orientovanou na geometrické, neokonstruktivistické a konkrétní umění, zároveň se věnuje způsobům využití počítačů v umělecké tvorbě. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze vyučuje moderní a současné umění, kritiku výtvarného umění, digitální umění a nová média a vizuální sémiotiku. Od roku 2000 je členem Klubu konkrétistů a od roku 2017 je členem SČUG Hollar. Žije a pracuje v Poděbradech a Praze.

Samostatné výstavy (výběr)

 • 1988 Struktura 193, Galerie mladých, Brno
 • 2004 Last Minute, Galerie města Plzně, Plzeň
 • 2008 Rovnováhy struktur, Galerie Vyšehrad, Praha
 • 2010 Digitálně, Sál ICAVI, AV ČR, Praha
 • 2013 Aleš Svoboda, Chrysé tomé & Structures in process, Galerie Goller, Selb, SRN
 • 2015 Systémy, konstrukce a fragmenty (s Marvynem Sterneckem), Galerie Petr Žaloudek, Praha
 • 2016 Metakreativita, Krajská knihovna v Par-dubicích, Pardubice
 • 2018 Algoritmus modernismus, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov
 • 2018 Program art, Galerie umění Karlovy Vary, Interaktivní
 • 2019 Minimal art (s Luďkem Míškem)
 • 2021 COMP GEN ART, (A)void Gallery, Praha
 • 2022 Setkání (s Luďkem Míškem), Galerie bratří Špillarů, Domažlice

Účast na výstavách (výběr)

 • 1986 Systémy a koncepty, J. galerie, Budapešť, Maďarsko
 • 1988 4. mezinárodní trienále kresby, Wroclaw, Polsko
 • 1988 Rotazione, galerie Sincron, Brescia, Itálie
 • 1988 Geometrie v současném výtvarném umění, SZK ROH Benar, Litvínov
 • 1988 Nul-dimension, galerie New Space, Fulda, SRN
 • 1989 Počítačové umění v ČSSR a ve světě, Praha a Brno
 • 1989 Construktivism: Man versus Environment, Galerie FARO, WTC Rotterdam, Nizozemí
 • 1989/90 Wymiar zerovy 2, Muzeum Architektury, Wroclaw, Polsko
 • 1990 Heads & Legs, Sala Previa (Soto Mesa), Madrid, Španělsko
 • 1996 H7, Počítačová grafika, Galerie Hollar, Praha
 • 1997 Mezi tradicí a experimentem, Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989, Muzeum umění Olomouc
 • 2000 10. Gmundner symposion, Internationale Grafik, Gmunden, Rakousko
 • 2001 Klub konkretistů, Dům umění v Opavě, bývalý kostel sv. Václava v Opavě
 • 2007 Art Walk, University of Alaska SE Waterfront Campus, Ketchikan, USA
 • 2010 Salcmanova škola, Galerie města plzně, Plzeň
 • 2010 Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny, Praha
 • 2012 Geometrův zlý sen, Topičův salon, Praha
 • 2013 45 let po té... Klub konkretistů a přátelé, Oblastní galerie vysočiny, Jihlava
 • 2014 Electron Salon, Mezinárodní skupinová výstava, Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles, USA
 • 2015 21. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2014, Clam-Gallasův palác, Praha
 • 2015 Konkret/ism 1967–2015, Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon, Praha
 • 2015 Znak, písmo, šifra, Galerie Národní technické knihovny, Praha
 • 2017 Socha a objekt XXII, Galéria Umelka, Bratislava, Slovensko
 • 2017 Hollar dnes, Výstavní sál Obecního domu, Praha
 • 2018 Czechische bildende kunst aus Sammlungen aus Gallerie Goller Selb, Hoff, SRN
 • 2018 Konkrétne leto, Galerie umelka, Bratislava, Slovensko
 • 2019 O 50 let později, Galerie umění Karlovy Vary
 • 2020 Computer generative art, Milano, Itálie
 • 2021 Nové cesty, nové objevy, Novoměstská radnice, Praha
 • 2022 Konkrétní smetana, SmetanaQ Gallery, Praha

Ukázka obrazůPozvánka