70 let MFF UK v obrazech

sestavil

Jan Valenta


výstava probíhá v budově Ke Karlovu 3, 1.patro (chodba vlevo od hlavního schodiště)
od 2. 8. 2022 do 16. 10. 2022

O výstavě

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy vznikla oficiálně před sedmdesáti léty 1. září 1952; faktické oddělení od přírodovědecké fakulty však trvalo jistou dobu. Z původních dvou budov na Karlově se fakulta rozrostla do lokalit v Karlíně a na Malé Straně (počátkem 60. let) a v Holešovičkách (v 70. letech 20. století). Přes různé dobové těžkosti a rány osudu (povodeň 2002) se z malé fakulty stala jedna z nejvýkonnějších vědeckých institucí v republice. Zásluhou mnoha osobností v řadách fakultních pedagogů a badatelů a ještě většího počtu nadaných a osobitých studentů vzniklo na fakultě jedinečné prostředí, které do jisté míry odstiňovalo rušivé vnější vlivy.

Tato malá výstava představuje různé aspekty života fakulty zachycené na starých fotografiích. Kurátor výstavy se omlouvá za nevyhnutelně neobjektivní reprezentaci sedmi desetiletí MFF, která byla dána jednak omezeným počtem fotografií (zejména těch nejstarších) a pochopitelně i subjektivním výběrem. Kritériem výběru fotografií byla především jejich technická, estetická a obsahová kvalita a informační obsah ilustrující doby minulé.

Výstava vznikla původně před deseti lety a nyní byla doplněna. Mnoho zajímavých fotografií vyšlo na denní světlo při přípravě kalendáře na tento rok 2022. Diky úsilí Luboše Veverky a Jiřího Dolejšího při sběru a skenování fotografií se objevily nové poklady. Srdečný dík patří všem, kdo se podělili o své pamětnické fotografie.

Nakonec bych rád zopakoval své dávné přání, aby vzniknul systematický obrazový archiv MFF, kde by mohly být staré fotografie a další dokumenty bezpečně uchovány pro další generace. Jistě existuje velké množství cenných dokumentů (dnes už i těch čistě digitálních), které jsou někde založeny a postupně zanikají.

V popiscích u fotografií na této výstavě nejsou uváděna jména autorů, protože nejsou vždy (spolehlivě) známa. Většina fotografií pochází od těchto autorů (řazeno dle abecedy, nikoliv podle počtu příspěvků): A. Havlíčková, R. Kužel, L. Neubert, J. Valenta.

Jan Valenta


Ukázky vystavených fotografií

Kliknutím na obrázek dostanete fotografii v plném rozlišení (1-3 MB).


Aparatura pro měření luminiscenčních spekter při nízkých teplotách na katedře chemické fyziky - první polovina 70. let, u přístroje sedí J. Fiala.


Opět důvod k přípitku: M. Urbanová, K. Vacek, L. Skála a Monchor Dambyn (asi přelom 70. a 80. let).


Docent Kopáček při přednášce z matematické analýzy pro fyziky (1985).


V laboratoři někde na MFF UK v 60. letech - asistent (?) Janoušek drží tzv. bzuknu.


Počítačová "laboratoř" s terminály v hale bývalé banky na Malé Straně v roce 1990.


Radek Kužel u goniometru rentgenového difraktometru r. 1990.