Malá galerie vědeckého obrazu

60 let MFF UK v obrazech

17.12. 2012 - 8.4. 2013

vernisáž se koná 17.12. v 17:00

Úvodní slovo

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze vznikla oficiálně před šedesáti léty 1. září 1952; faktické oddělení od přírodovědecké fakulty však trvalo jistou dobu. Z původních dvou budov na Karlově se fakulta rozrostla do lokalit v Karlíně a na Malé Straně (počátkem 60. let) a v Holešovičkách (v 70. letech 20. století). Přes různé dobové těžkosti a rány osudu (povodeň 2002) se z malé fakulty stala nejvýkonnější vědecká instituce v republice. Zásluhou mnoha osobností v řadách fakultních pedagogů a badatelů a ještě většího počtu nadaných a osobitých studentů vzniklo na fakultě jedinečné prostředí, které do jisté míry odstiňovalo proměnlivé vnější vlivy.

Tato malá výstava představuje různé aspekty života fakulty zachycené na starých fotografiích. Kurátor výstavy se omlouvá za dosti neobjektivní reprezentaci 60 let MFF, která byla dána jednak omezeným počtem (zejména nejstarších) fotografií a pochopitelně i subjektivním výběrem. Kritériem výběru fotografií byla především jejich technická, estetická a obsahová kvalita a informační obsah ilustrující doby minulé.

Nakonec bych rád zopakoval své přání, aby vzniknul obrazový archiv MFF, kde by mohly být staré fotografie a další dokumenty uchovány pro další generace. Jistě existuje velké množství cenných dokumentů, které jsou někde založeny a postupně zanikají.

Poděkování patří především těm několika kolegyním a kolegům, kteří zareagovali na mé výzvy a dodali některé fotografie nebo podněty.

V popiscích u fotografií nejsou uváděna jména autorů, protože nejsou vždy (spolehlivě) známa. Většina fotografií pochází od těchto autorů: A. Havlíčková, R. Kužel, L. Neudert, J.Valenta.

plakát z úvodního panelu