Malá galerie vědeckého obrazu

3D 19. století
Pavel Scheufler

vernisáž se koná 8.3.2011, začíná přednáškou autora v 17:30 hodin v posluchárně M2 v budově Ke Karlovu 3
výstava potrvá do 2.5.2011

3D 19. století

První přístroj pro pozorování stereoskopických dvojic kreslených obrazů zkonstruoval Charles Wheatstone kolem roku 1835. Později pro Wheatstona zhotovil několik stereoskopických dvojic snímků jeden z otců fotografie William Henry Fox Talbot. Roku 1849 Sir David Brewster publikoval svůj návrh na čočkový stereoskop, který byl proti Wheastonovu přístroji mnohem menší. Čočkový stereoskop vyrobený podle Brewsterova návrhu se pak stal senzací Světové výstavy v Londýně roku 1851 a následně vyvolal první velkou vlnu zájmu o stereofotografii. Vrcholem první vlny byla šedesátá léta 19. století, vrcholem druhé vlny, již znatelně slabší, byl konec 19. a počátek 20. století, kdy se začaly využívat také stereofotografie tištěné.

Stereofotografii můžeme považovat za první obrazové médium tvořené pro široké lidové vrstvy, tedy pro masovou zábavu. Stereofotografie tak měla zásadní význam pro proměnu fotografie v komunikační prostředek. Prohlížení stereosnímků se stalo oblíbeným počínáním, neboť přineslo obrazové vjemy takové šíře, jaká do té doby neměla obdobu. Bohatostí námětů se stereofotografiím nevyhnula žádná z lidských činností. Stereosnímky jsou tudíž nesmírně zajímavým, i když stále nedoceněným, pramenem poznání soudobého životního stylu, zejména ve směru postižení každodennosti, všedních chvil obyčejného života. Tomuto obrazovému prameni neubírá nikterak na významu, že se často nejednalo o přímé zachycení oněch všedních chvil, ale o aranžovanou skutečnost, nicméně aranžovanou s cílem budit iluzi opravdovosti. Ve vydávání stereofotografií v českých zemích vynikl v éře mokrého kolodiového procesu především František Fridrich, v druhé fázi obliby stereofotografií František Krátký.


Pavel Scheufler

Originály všech snímků pocházejí ze Sbírky Scheufler (www.scheufler.cz). Pavel Scheufler provedl jejich digitalizaci a převod do anaglyfů v programu Anaglyph Workshop.