Malá galerie vědeckého obrazu

150 let Jednoty českých matematiků a fyziků

koláž fotografií a dokumentů

5.3. 2012 - 2.5. 2012

výstava bude zahájena v 16 hodin sérií přednášek v Trkalově posluchárně M2, Ke Karlovu 3, 2.patro

Program přednášek:

  1. Jindřich Bečvář: Počátky Jednoty
  2. Jan Valenta: Jednota v letech 1919-1952: Hospodářský rozmach se smutným koncem
  3. Josef Kubát: Současnost a budoucnost Jednoty českých matematiků a fyziků

Úvodní panel výstavy

Předsedové a ředitelé Jednoty