Zrušení úředních hodin studijního proděkana

7. listopadu 2019

Dne 7. 11. 2019 budou zrušeny úřední hodiny proděkana pro studijní záležitosti z důvodu konání služební cesty. V naléhavých věcech kontaktujte příslušnou referentku.

JUDr. D. Macharova
ved. stud. odd.

_______________________________________________
stud-l mailing list
stud-l@dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l