Výroční cena Nadačního fondu Bernarda Bolzana

30. září 2019

Uzávěrka soutěže

Správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana vyhlašuje soutěž o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2019. Podrobnosti na stránkách NFBB: https://www.mff.cuni.cz/cs/nadacni-fond-bernarda-bolzana/vyhlaseni-souteze-o-vyrocni-cenu/2019