Úvodní kurz z matematiky

23. září 2019 - 26. září 2019

Pro nastupující posluchače 1. ročníku

Kurz je nepovinný a není ani nutné se na něj jakkoli přihlašovat, stačí se dostavit. Lze si rovněž vybrat témata, která vás nejvíce zajímají, a dostavit se pouze na ně.

Kurz je poskytován bezplatně, a to přednostně studentům, kteří byli přijati v daném akademickém roce ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/vyuka/uvodni_kurz/