Úvodní kurz z matematických metod fyziky

26. září 2019 - 27. září 2019

Pro nastupující posluchače 1. ročníku

Kurz je nepovinný a není ani nutné se na něj jakkoli přihlašovat, stačí se dostavit.

Kurz je poskytován bezplatně studentům, kteří byli přijati ve školním roce 2019/20 ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/uvodni_kurz_pro_fyziky/