Máte problémy s časem? Zkuste to bez času!

14. listopadu 2019

Filosofické problémy fyziky

Otakar Svítek
ÚTF MFF UK

Od antických úvah o podstatě pohybu a času, přes novověkou mechaniku, po problémy s časem při kvantování gravitace a jeho odvrhnutí propagované Julianem Barbourem.

Troja, posluchárna T2 od 18:15

http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl