Management of Science and Innovation

18. února 2019

Jednosemestrální volitelný předmět Centra pro přenos poznatků a technologií UK

Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK a opakuje se každý rok v zimním i letním semestru. Předmět je přístupný také zaměstnancům UK jako součást nabídky CŽV na UK.

Studenti se zapisují prostřednictvím SIS (pod CPPT), kapacita je omezená na 50 studentů, kód předmětu je TVOL0002.

Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru v SIS.

Podrobnosti na cppt.cuni.cz/msi.