Jeden den s informatikou a matematikou 2019

7. února 2019

Celodenní akce nabízející zajímavé přednášky, interaktivní stánky a praktické workshopy, které návštěvníkům přiblíží rozličné aspekty informatiky (IT) a matematiky. Dozvíte se, čím se zabývají studenti a zaměstnanci MFF UK a čím se můžete jednou zabývat sami.

Program na mff.cuni.cz/jdim a v mobilní aplikaci pro OS Android.