Informační seminář k 19. kolu soutěže GA UK

14. října 2021

Grantová agentura Univerzity Karlovy vyhlašuje pro studenty MAGISTERSKÉHO a DOKTORSKÉHO studijního programu 19. kolo soutěže o finanční podporu vědeckých projektů.

Oddělení podpory grantů a projektů společně se Studentskou komorou Akademického senátu pořádá online seminář, kde budou studentům vysvětleny podmínky grantového programu, doporučení pro nastavení rozpočtu projektů a předány zkušenosti z psaní projektů.

Seminář bude probíhat ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 17:30 hod. přes aplikaci Zoom (studentům budou přístupové údaje zaslány hromadným mailem, zaměstnancům přes OGAP-l, další zájemci je obdrží na vyžádání - marketa.svobodova@mff.cuni.cz).

Více informací na stránce https://cuni.cz/UK-2446.html

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208