Dr. M. Žák: Výzkum a modelování změn zemského klimatu

7. listopadu 2019

Přednášky z moderní fyziky

V přednášce ukážeme, jaké fyzikální faktory jsou podstatné pro dlouhodobý vývoj klimatu, jak se klima měnilo v minulosti a čím je unikátní aktuální vývoj. Představíme také, jak klima fyzikálně modelovat, jaké modely dnes existují, z čeho se skládají a jaké jsou jejich limity. Nakonec se podíváme i na konkrétní příklad, jak klima ovlivňují velká města, kde dnes žije již většina populace.

Troja, posluchárna T2 od 18:00

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/