Dr. A. Špičák: Země v pohybu. Desková tektonika a její fascinující důsledky

21. listopadu 2019

Přednášky z moderní fyziky

Před 50 lety, v téže době, kdy vrcholil kosmický program Apollo, byla zformulována teorie deskové tektoniky. Ta dnes vysvětluje příčiny prakticky všech procesů ve svrchních vrstvách zemského tělesa, včetně zemětřesení a sopečných erupcí. Přednáška osvětlí souvislosti těchto tektonických procesů na významných světových událostech z posledních let a představí několik poznatků moderní geofyziky, které teorii deskové tektoniky dále zpřesňují.

Troja, posluchárna T2 od 18:00

http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF/