Diskrétní (a)symetrie fyzikálních zákonů

10. ledna 2019

Filosofické problémy fyziky

Matěj Hudec
ÚČJF MFF UK

10. ledna od 18:10 v posluchárně T2

http://utf.mff.cuni.cz/seminare/filos.pl