Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

25. ledna 2019

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za uplynulý rok 2018.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce a to ve čtyřech vědních oblastech:

  • společenské vědy,
  • vědy o neživé přírodě,
  • vědy o živé přírodě
  • lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.

Prosím o zaslání vašich nominací do 25. ledna 2019 na OVZS ve formě:

a) samotné publikace
b) 1 stránky zdůvodnění nominace (stačí emailem, pro potřeby Kolegia rektora)

Publikace, které se Kolegium rektora rozhodne nenominovat vám budou zaslány zpět.

Nominované publikace budou předány NČLF a ohledně jejich případného vyzvednutí se prosím následně domluvte s paní Hájkovou z NČLF, tel: 222 560 082, email: hajkova@nclf.cz

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková

_______________________________________________
ovzs-l mailing list
ovzs-l@dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l