Jeden stream s informatikou a matematikou

úterý 15. 2. 2022 od 15:00

Místo tradičního Jednoho dne s informatikou a matematikou pořádala MFF UK s ohledem na aktuální situaci náhradní setkání formou online přenosu s možností klást dotazy k prezentovaným tématům. Záznam je k dispozici na YouTube a na této stránce.

15:00 Strojový překlad a strojové tlumočení: Co se aktuálně umí
doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
Ústav formální a aplikované lingvistiky

V přednášce představím oblast počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka na konkrétní úloze strojového překladu a „tlumočení“, tj. překladu mluvené řeči. Povíme si, jak daleko jsme od babylonské rybičky a jak nás neuronové sítě dovedou přesvědčit, že něco dovedou (dokonce lépe než lidé), i když tomu vůbec nerozumějí.

15:45 Kapitán Statistika a jeho neuvěřitelná dobrodružství
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

V dnešní době se brodíme záplavou dat. Platí to pro průmysl, byznys, zdravotnictví... Čím více dat, tím snadnější je dojít k předem vybranému závěru. Kapitán Statistika proti takovému zneužívání dat neúnavně bojuje. Ukazuje, které efekty v datech jsou významné a které vznikly náhodou. Ukážeme si to na skutečně neuvěřitelném příběhu o tom, že na světě je šestkrát více čísel začínajících jedničkou než čísel začínajících devítkou.

16:30 Jak (možná) volit lépe a podobné otázky
Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.
Informatický ústav Univerzity Karlovy

Jak zvolit dobré vládce (třeba na úrovni okresu, státu, firmy, spolku, bytového družstva atd.) je odvěká otázka. Moderní technologie (internet, smartphony, blockchain) na ni nabízejí nové perspektivy. Možná by to šlo celé dělat trochu lépe? Zároveň se však otevírají i zcela nové možnosti útoků na volby. Jak se jim bránit nebo jak je detekovat? A co s tím má společného Alenka v říši divů?

17:15 Numerická matematika v panických situacích
doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Katedra numerické matematiky

Co mají společného proudící tekutiny a davová šílenství. Lze pomocí čtverečkovaného papíru modelovat evakuaci budov při požáru? Kde se uplatní numerická matematika v celulárních automatech.

18:00 Jak se na Matfyzu vyvíjejí hry
Mgr. Vojtěch Černý
Katedra softwaru a výuky informatiky

Počítačové hry jsou dnes poměrně všudypřítomné, ale jak těžké či jednoduché je takovou hru vyrobit? A jak dobře vás na to připraví Matfyz? Přijďte si poslechnout odpovědi na tyto otázky a podívat se na počítačové hry, které studenti během studia vytvářejí.