Jeden den s fyzikou 2018

čtvrtek 15. února 2018

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.


Kde se akce koná?

Dopolední program Jednoho dne s fyzikou probíhá v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2, odpolední program pak v trojském areálu V  Holešovičkách 2, Praha 8.

Dopravní spojení Ke Karlovu – tramvají či metrem C do stanice „I. P. Pavlova“ a dále přibližně 10 minut pěšky nebo autobusem č. 148 na zastávku „Dětská nemocnice Karlov“.

Dopravní spojení Troja – metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“ a dále přibližně 15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku „Kuchyňka“ nebo autobusem č. 112 na zastávku „Pelc Tyrolka“.


Jak bude akce probíhat?

Akce je zdarma. Není třeba se nikde předem registrovat a ani nelze místa předem zamluvit.

Exkurze se několikrát zopakují a zájemci si tak mohou sestavit individuální program dne dle svých zájmů. Začátek exkurzí je vždy ve stanovenou dobu a na místech srazu, tj. buď v konkrétně označených místnostech (případně u jejich dveří, kam vás dovede „směrovková“ navigace od vchodu), nebo na srazových místech ve vstupních prostorách budovy (platí zejména pro trojský areál) – informujte se u stánků u  vchodů.


Noc před akcí je možné ubytovat se v rámci kolejí UK se slevou 25 % z běžných hostinských cen. Dotazy a požadavky na rezervace směřujte na rezervace@kam.cuni.cz a  v e-mailu uveďte název akce.

MFF UK pořádá 16. 2. 2018, tj. den po Jednom dni s fyzikou, týmovou fyzikální soutěž pro středoškoláky FYKOSí Fyziklání. Můžete spojit účast na obou akcích – podrobné informace a registraci naleznete na stránce http://fyziklani.fykos.cz.


Dopolední program – Areál Karlov

Přednášky – Ke Karlovu 3 a 5

Učebna F1 (Ke Karlovu 5)
9:00-9:10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
9:10-9:55 Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., RNDr. Petr Zinburg
10:10-10:55 Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., RNDr. Petr Zinburg
11:10-11:55 Matematika v říši divů a za zrcadlem
RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D.
Učebna F2 (Ke Karlovu 5)
9:00-9:10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
9:10-9:55 Hurikány v Evropě?
Mgr. Michal Žák, Ph.D., Mgr. Peter Huszár, Ph.D.
10:10-10:55 Krystalografie a difrakce nejen ve fyzice
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
11:10-11:55 Fyzikální ohlédnutí 2017 aneb fyzika nejsou jen gravitační vlny
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Učebna M1 (Ke Karlovu 3)
9:00-9:10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
doc. RNDr. František Chmelík, CSc.
9:10-9:55 První hvězdy ve vesmíru
doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
10:10-10:55 Saturn, Titan a Enceladus - sonda Cassini na stopě mimozemského života?
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
11:10-11:55 Jak s dominem překonat Grand Canyon
Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.
Učebna M2 (Ke Karlovu 3)
9:00-9:10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
Mgr. Luboš Veverka
9:10-9:55 Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
Daniel Dupkala

Exkurze – Ke Karlovu 5

Začátky vždy v 9.10, 10.10 a 11.10

Polovodičové detektory rentgenového a gama záření
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Ke Karlovu 5,
1. suterén F-118
Fotosyntéza jako inspirace pro nové způsoby využití sluneční energie
doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F-150
Femtosekundové laserové pulzy & spintronika
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F-165
S lasery do světa biomolekul
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F-185
Grafen aneb od kancelářské lepicí pásky k Nobelově ceně za fyziku
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.; RNDr. Peter Minárik, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
1. suterén F-144
Růst monokrystalů a jejich aplikace
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F012
Jak zobrazit atom v elektronovém mikroskopu
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí F025-F030
Iontový fokusovaný svazek a tvorba nanostruktur
RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí F035
Struktura mikrosvěta
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F042
Materiály za extrémních podmínek - vysoký tlak, nízké teploty
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F071
Vodík v kovech - jak a proč
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F071
Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
2. patro, F263
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.; Mgr. Iva Jančíková
Ke Karlovu 5,
2. patro, F286

Prezentace - Ke Karlovu 3 a 5

Vlnová a částicová povaha světla
Mgr. Martin Zukerstein
Ke Karlovu 3,
2. patro, M3
Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
Daniel Dupkala
Ke Karlovu 5,
1. mezipatro

Odpolední program – Areál Troja

Přednášky – Troja

Učebna T1 (objekt poslucháren)
13:00-13:45 Astročásticová fyzika na nejvyšších energiích
Mgr. Vladimír Novotný
14:00-14:45 Molekuly tančí na krystalech
Mgr. Peter Matvija, Ph.D.
15:00-15:45 Jaderná magnetická rezonance - co atomové jádro ví o struktuře molekul, materiálů a organismů
Mgr. Václav Římal
Učebna T2 (objekt poslucháren)
13:00-13:45 Hořící kov, levitující supravodič a další překvapivé pokusy
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., Petra Hrubcová
14:00-14:45 Ptám se, tedy jsem. Entropie a informace ve fyzice
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.,RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.

Exkurze – Troja

Začátky ve 13.00, 14.00 a 15.00

Virtuální prohlídka obřího experimentu ATLAS
Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D.
vestibul katedrového objektu
Plazma, levitace a jiné divy
Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
katedrový objekt, přízemí, A024
Nanočástice - malé, ale šikovné
RNDr. Pavel Solař, Ph.D.
katedrový objekt, 4. patro, A444
Hrátky s osciloskopy a generátory
RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
katedrový objekt, 7. patro, A735
Fyzikální výzkum vícenásobných zemětřesení: Cesta k  předpovědi následných otřesů?
doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
katedrový objekt, 11. patro, A1132
Jak postavit skenovací tunelový mikroskop
doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.
objekt dílen, suterén, V-116
Vizualizace proudění supratekutého helia
Mgr. Patrik Švančara
těžké laboratoře, L023
Interaktivní fyzikální laboratoř aneb fyzika vlastníma rukama
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, L261
Jádra a částice v Troji a jinde na zeměkouli
doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, L246
Kvantová turbulence
Mgr. Emil Varga
kryopavilon, přízemí, C031
Pevné látky v extrémních podmínkách
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
kryopavilon, přízemí, C035
Jaderná magnetická rezonance – co atomové jádro ví o  struktuře molekul, materiálů a organismů
doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D.
kryopavilon, přízemí, C037

Prezentace - Troja

Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)
Daniel Dupkala
vestibul objektu poslucháren
M&M, studentský časopis a korespondenční seminář
Aneta Šťastná
vestibul objektu posluchárenFyzika na Matfyzu

FYKOSí Fyziklání


Facebook


Archiv uplynulých ročníků


Mediální partner: