Jeden den s fyzikou 2017

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s  fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.Kde se akce koná?

Dopolední program Jednoho dne s fyzikou probíhá v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2, odpolední program pak v trojském areálu V  Holešovičkách 2, Praha 8.

Dopravní spojení Ke Karlovu – tramvají či metrem C do stanice „I. P. Pavlova“ a dále přibližně 10 minut pěšky nebo autobusem č. 148 na zastávku „Dětská nemocnice Karlov“.

Dopravní spojení Troja – metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“ a dále přibližně 15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku „Kuchyňka“ nebo autobusem č. 112 na zastávku „Pelc Tyrolka“.

Jak bude akce probíhat?

Akce je zdarma. Není třeba se nikde předem registrovat a ani nelze místa předem zamluvit.

Exkurze se několikrát zopakují a zájemci si tak mohou sestavit individuální program dne dle svých zájmů. Začátek exkurzí je vždy ve stanovenou dobu a na místech srazu, tj. buď v konkrétně označených místnostech (případně u jejich dveří, kam vás dovede „směrovková“ navigace od vchodu), nebo na srazových místech ve vstupních prostorách budovy (platí zejména pro trojský areál) – informujte se u stánků u  vchodů.


Noc před akcí je možné ubytovat se v rámci kolejí UK se slevou 25% z běžných hostinských cen. Dotazy a požadavky na rezervace směřujte na rezervace@kam.cuni.cz a  v e-mailu uveďte název akce.

MFF UK pořádá 17. 2. 2017, tj. den po Jednom dni s fyzikou, týmovou fyzikální soutěž pro středoškoláky FYKOSí Fyziklání. Můžete spojit účast na obou akcích – noc před soutěží je možnost zvýhodněného ubytování (120 Kč/osoba), které lze zamluvit při registraci týmu do soutěže. Podrobné informace a registraci naleznete na stránce http://fyziklani.fykos.czDopolední program – Areál Karlov

Přednášky – Ke Karlovu 3 a 5

Učebna F1 (Ke Karlovu 5)
9.00-9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10-9.55 Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
10.10-10.55 Fyzikální pokusy známé i neznámé (opakování)
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
11.10-11.55 Jak se podívat do hlubin vesmíru i molekul? Je nutné se dívat něčím jiným než očima!
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Učebna M1 (Ke Karlovu 3)
9.00-9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10-9.55 Chmury naší budoucnosti: rozepnuté Slunce, galaktická srážka a  poblázněné planety
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D.
10.10-10.55 Fyzikální výzkum vícenásobných zemětřesení: cesta k  předpovědi následných otřesů?
RNDr. František Gallovič, Ph.D.
11.10-11.55 Matematické úlohy, které skoro každý matfyzák vyřeší špatně
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Učebna F2 (Ke Karlovu 5)
9.00-9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10-9.55 Fyzika jako základ spolehlivé předpovědi počasí
Mgr. Michal Žák, Ph.D.
10.10-10.55 Podívejte, atomy! Neboli na malé věci bez mikroskopu
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
11.10-11.55 Molekuly z pohledu moderní kvantové fyziky
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
Učebna M2 (Ke Karlovu 3)
9.00-9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10-9.55 Matematika ze Springfieldu
Mgr. Tereza Bártlová, Ph.D.
10.10-10.55 Největší úspěchy teoretické fyziky
Bc. Miroslav Hanzelka; Bc. Václav Bára

Exkurze – Ke Karlovu 3 a 5

Začátky vždy v 9.10, 10.10 a 11.10

Grafen aneb od kancelářské lepicí pásky k Nobelově ceně za fyziku 2010
RNDr. Barbara Pacáková, Ph.D.; RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F-144
Detaily mikrosvěta zprostředkované řádkovacím elektronovým mikroskopem
RNDr. Petr Harcuba, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F035
Co se stane, když smícháme nejtěžší a nejlehčí prvek (aneb jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem)?
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F070 – F074
Struktura mikrosvěta
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.; prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F089
Proč a jak probíhá příprava kovových krystalů?
RNDr. Michal Vališka; RNDr. Petr Opletal
Ke Karlovu 5,
přízemí, F012 – F013
Polovodičové detektory rentgenového a gama záření
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F118
Racionální design potenciálních léků prostřednictvím počítačů
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
2. patro, F263
Magnetooptické jevy a jejich uplatnění v praxi
Bc. Lukáš Ohnoutek; Bc. Daniel Král
Ke Karlovu 5,
2. patro, F218
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách
doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Ke Karlovu 5,
2. patro, F286
Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu?
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.
Ke Karlovu 5,
přízemí, F025-F030
S lasery do světa biomolekul
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Ke Karlovu 5,
1. suterén, F-182 - F-190
(vchod z průjezdu ve dvoře)
Exkurze do seismické stanice Praha – pořád se něco chvěje
RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Ke Karlovu 3,
2. suterén u zadního schodiště, M-290

Odpolední program – Areál Troja

Přednášky – Troja

Učebna T1
13.00-13.45 Supravodivost a supratekutost
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
14.00-14.45 Atomárně zaostřeno
doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
15.00-15.45 Perspektivy fotovoltaiky
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Učebna T2
13.00-13.45 Hlučné i tiché experimenty
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
14.00-14.45 Magická fyzika: pásmo minimalistických experimentů s prvky překvapení a krásy
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.; RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.; RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
15.00-15.45 Hudební ladění ušima fyziky – Proč jsou na klavíru střídavě 2 a 3 černé klávesy?
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.

Exkurze – Troja

Začátky ve 13.00, 14.00 a 15.00

Laboratoř skenovací tunelové mikroskopie
Mgr. Karel Majer
katedrový objekt,
2. patro
Výlet do nanosvěta
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
katedrový objekt,
2. patro
Jádra a částice v Troji a jinde na zeměkouli
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.; Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.;
Mgr. Viktor Pěč, Ph.D.; doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
těžké laboratoře,
2. patro, L246
Svět elementárních částic křemíkovým okem
Mgr. Pavel Řezníček, Ph.D.
těžké laboratoře,
2. patro, L246
Od chaosu k předpovědi počasí (a zpět)
Mgr. Michal Belda, Ph.D.
objekt poslucháren,
1. patro, učebna T11
Fyzika ve vlastních rukou aneb Přijďte si zaexperimentovat!
RNDr. Petr Kácovský, Ph.D.
těžké laboratoře,
2. patro, IFL
Stolní experimenty z elektřiny a magnetismu
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
katedrový objekt,
7. patro, PŠP III
Měření nanočástic rozptylem světla, X-paprsků a  neutronů
doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.
těžké laboratoře,
1. patro, L143
Nanočástice: jak a proč
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.; Mgr. Pavel Solař, Ph.D.
katedrový objekt,
4. patro, A444
Vodivé polymery – materiály pro organickou elektroniku
RNDr. Jan Prokeš, CSc.; doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
katedrový objekt,
4. patro, A436
Pevné látky v extrémních podmínkách
doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.; RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
kryopavilon,
přízemí, C035
Proudění supratekutého helia – vizualizace
Dr. Marco La Mantia, Ph.D.; Petra Hrubcová
těžké laboratoře,
přízemí, L 023
Kvantové turbulence a supratekutost
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.; Bc. Tamara Skokánková
kryopavilon,
přízemí, C 030
Jaderná magnetická rezonance
Mgr. Václav Římal
kryopavilon,
přízemí, C 033