Jeden den s fyzikou 2016

Specializovaný den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky a jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty Matfyzu.

Kde se akce koná?

Dopolední program Jednoho dne s fyzikou probíhá v budovách MFF UK Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2, odpolední program pak v trojském areálu V  Holešovičkách 2, Praha 8. Dopravní spojení Ke Karlovu – tramvají či metrem C do stanice „I. P. Pavlova“ a dále přibližně 10 minut pěšky nebo autobusem č. 291 na zastávku „Dětská nemocnice Karlov“.

Dopravní spojení Troja – metrem C do stanice „Nádraží Holešovice“ a dále přibližně 15 minut pěšky nebo autobusem č. 201 na zastávku „Kuchyňka“ nebo autobusem č. 112 na zastávku „Pelc Tyrolka“.

Jak bude akce probíhat?

Akce je zcela zdarma. Není třeba se nikde předem registrovat a ani nelze místa předem zamluvit. K místnostem, kde budou probíhat přednášky, povedou směrovky od hlavních vchodů budov.

Exkurze se několikrát zopakují a zájemci si tak mohou sestavit individuální program dne dle svých zájmů. Začátek exkurzí je vždy ve stanovenou dobu a na místech srazu, tj. buď v konkrétně označených místnostech (případně u jejich dveří, kam vás dovede „směrovková“ navigace od vchodu), nebo na srazových místech ve vstupních prostorách budovy (platí zejména pro trojský areál) – informujte se u stánků u  vchodů budov.MFF UK pořádá 12. 2. 2016, tj. den po Jednom dni s fyzikou, týmovou fyzikální soutěž pro středoškoláky FYKOSí Fyziklání. Můžete spojit účast na obou akcích – noc před soutěží je možnost levného ubytování, které lze zamluvit při registraci týmu do soutěže. Podrobné informace a registraci naleznete na stránce fyziklani.fykos.czDopolední program – Areál Karlov

  učebna F1 (Ke Karlovu 5)
9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 Fyzikální pokusy známé i neznámé
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
10.10 - 10.55 Fyzikální pokusy známé i neznámé (opakování)
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; RNDr. Petr Zinburg
11.10 - 11.55 Nové objevy ve fyzice v roce 2015
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
  učebna M1 (Ke Karlovu 3)
9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 Cesta kolem jádra Galaxie za 45 minut
RNDr. Jaroslav Haas, Ph.D.
10.10 - 10.55 Podivuhodné experimentální variace na téma „Zkrocení náhody“
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.; RNDr. Viktor Holubec, Ph.D.; RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
11.10 - 11.55 Kde je vlastně Slunce, když právě zapadá?
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
  učebna F2 (Ke Karlovu 5)
9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 Neutrina z hlubin Země
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
10.10 - 10.55 Mají matematici smysl pro humor? Řešeni, která vás překvapí
Mgr. Tereza Bártlová
11.10 - 11.55 Neviditelné světlo aneb i když je „tma“, je vidět
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
  učebna M2 (Ke Karlovu 3)
9.00 - 9.10 Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9.10 - 9.55 Co prozradí atomová jádra aneb Magnetická rezonance
Mgr. Václav Římal
10.10 - 10.55 Molekuly z pohledu moderní kvantové fyziky
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.
11.10 - 11.55 Sci-fi versus realita aneb co dokážou (ne)jen superhrdinové
[FYKOS] Bc. Václav Bára; Miroslav Hanzelka

Exkurze – Areál Karlov

Začátky v 9.10, 10.10 a 11.10
Exkurze do seismické stanice Praha. A pořád se něco chvěje
RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Ke Karlovu 3, 2. suterén u zadního schodiště, M-290
Atom existuje! Viděl jsem ho v elektronovém mikroskopu
Mgr. Jozef Veselý, Ph.D.; doc. RNDr. Josef Pešička, CSc.
Ke Karlovu 5, přízemí, F025
Jak produkovat záporný tlak - vodík v kovech
doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.; RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.
Ke Karlovu 5, přízemí, F070 – F074
Mikroskopie atomárních sil
Mgr. Peter Minárik, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-143 – F-144
Krása a tajemství kovových krystalů
doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.; RNDr. Michal Vališka
Ke Karlovu 5, přízemí, F012 – F013
Detaily mikrosvěta zprostředkované řádkovacím elektronovým mikroskopem
RNDr. Jitka Stráská, Ph.D.; RNDr. Petr Harcuba
Ke Karlovu 5, přízemí, F035
Od krystalku soli po nekonvenční supravodiče
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D.; Ing. Barbora Vondráčková
Ke Karlovu 5, přízemí, F081
Magnetismus a extrémní podmínky - nízké teploty a vysoké tlaky
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.; Mgr. Jaroslav Valenta
Ke Karlovu 5, přízemí, F070 – F074
Struktura mikrosvěta
RNDr. Milan Dopita, Ph.D.; prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Ke Karlovu 5, přízemí, F089
S lasery do světa biomolekul
RNDr. Václav Profant; Mgr. Jakub Klener; Mgr. Šárka Gregorová
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-182 – F-190 (vchod z průjezdu ve dvoře)
Polovodičové detektory RTG a gama záření
doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Ke Karlovu 5, 1. suterén, F-118
Racionální design potenciálních léků prostřednictvím počítačů
RNDr. Ivan Barvík, Ph.D.
Ke Karlovu 5, 2. patro, F263
Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách
Mgr. Iva Jančíková
Ke Karlovu 5, 2. patro, F286
Magnetooptické jevy a jejich uplatnění v praxi
Mgr. Lukáš Beran
Ke Karlovu 5, 2. patro, F218

Odpolední program – Areál Troja

  učebna T1
13.00 - 13.45 Co se můžeme dozvědět o pevných látkách pomocí anihilace pozitronů
doc. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
14.00 - 14.45 Fraktály a chaos (nejen) v atmosféře
RNDr. Aleš Raidl, Ph.D.
15.00 - 15.45 Do nanosvěta za technologiemi budoucnosti
Mgr. Petr Zimmermann
  učebna T2
13.00 - 13.45 Ochutnávka specialit z fyzikální kuchyně
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.; Mgr. Tereza Bártlová
14.00 - 14.45 Fotovoltaika a její perspektivy
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
15.00 - 15.45 Plazma pro zdraví
Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.

Exkurze – Areál Troja

Začátky v 13.00, 14.00 a 15.00
Plazma pro bioaplikace
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
katedrový objekt, 4. patro, A444
Vodivé polymery - materiály slibných vlastností pro budoucnost
doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.; RNDr. Jan Prokeš, CSc.; Mgr. Martin Varga, Ph.D.
katedrový objekt, 4. patro, A436
Interaktivní fyzikální laboratoř
Mgr. Petr Kácovský
těžké laboratoře, 2. patro, IFL
Laboratoře jaderné magnetické rezonance
RNDr. Richard Řezníček, Ph.D.; RNDr. Petr Křišťan; Mgr. Václav Římal; RNDr. Mária Šoltésová, Ph.D.
Kryopavilon, přízemí, C033
Supratekutost a kvantová turbulence
RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.; doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.
Kryopavilon, přízemí, C030
Jádra a částice v Troji a jinde na zeměkouli
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.; Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.; Mgr. Viktor Pěč; doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D.
těžké laboratoře, 2. patro, L246
Svět elementárních částic křemíkovým okem
doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
těžké laboratoře, 2. patro, L246
Laboratoř fotoelektronové spektroskopie
Mgr. Filip Dvořák, Ph.D.
vývojové dílny, přízemí, V051
Fyzika atmosféry - klima, chaos a tornáda
Mgr. Peter Huszár, Ph.D.; doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
katedrový objekt, 11. patro, A1127