Jeden den s fyzikou

čtvrtek 15. února 2024
od 9 do 12 hodin v areálu Karlov (Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2)
od 13 do 16 hodin v areálu Troja (V Holešovičkách 747/2, Praha 8)

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů. Tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i setkání s pedagogy a studenty Matfyzu a s organizátory korespondenčních seminářů.

Přednášky – Areál Karlov

Posluchárna F1 (Ke Karlovu 5)
9:00–9:05Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9:05–9:50Fyzika v experimentech
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Václava Kopecká
10:05–10:50Fyzika v experimentech
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.; Mgr. Václava Kopecká
11:05–11:50Vlna, nebo částice? Sto let objevu dualismu
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Posluchárna F2 (Ke Karlovu 5)
9:00–9:05Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9:05–9:50Výběr objevů 2023 čili O fyzice v roce minulém
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
10:05–10:50Atómy v pohybe: Pozorovanie a simulácia v nanoríši
Mgr. Lucia Bajtošová
11:05–11:50Biofyzika na pomezí kvantového světa
doc. RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Posluchárna M1 (Ke Karlovu 3)
9:00–9:05Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9:05–9:50Extrémní jevy v měnícím se klimatu
doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
10:05–10:50Optimalizujeme život matfyzáka: Od hledání lanýžů po neuronové sítě
RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
11:05–11:50Kde všude může být ve vesmíru „doma“?
RNDr. Vladimír Kopecký Jr., Ph.D.
Posluchárna M2 (Ke Karlovu 3)
9:00–9:05Zahájení Jednoho dne s fyzikou
9:05–9:50Světélkování aneb studené světlo
prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.
10:05–10:50Krystaly a difrakce záření nejen ve fyzice
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
11:05–11:50Neutrony v nás i kolem nás a jak je použít pro výzkum
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.

Přednášky – Areál Troja

Posluchárna T1
13:05–13:50Smršťování atmosféry v kontextu klimatických změn
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
14:05–14:50Plazma ve vesmíru a v laboratoři
doc. RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
15:05–15:50O naslouchání gravitačním vlnám
doc. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
Posluchárna T2
14:05–14:50One year after the devastating earthquake in Turkey: Insights from geophysical research
prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
15:05–15:50Entropie – královna fyzikálních veličin
prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.

Exkurze – Areál Karlov

Začátky vždy v 9:05, 10:05 a 11:05

 • Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací
 • Ultrarychlá fluorescenční mikro-spektroskopie
 • S lasery do světa biomolekul
 • Když se světlo potká s magnetem: Od polarizace k topologické fotonice
 • Růst monokrystalů pro základní výzkum a aplikace
 • Dolů do Země, vzhůru k planetám
 • Co se stane, když smícháme nejtěžší a nejlehčí prvek? (aneb Jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem)
 • Struktura materiálů studovaná pomocí rozptylu paprsků X
 • Jak objevit nové vlastnosti materiálů – chladit, nebo tlačit?
 • Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu?

Exkurze – Areál Troja

Začátky vždy v 13:05, 14:05 a 15:05

 • Interaktivní model klimatického systému
 • Pevné látky v extrémních podmínkách
 • Vesmír ve skříni
 • Pohled do mikrosvěta elektronovým mikroskopem
 • Vodík jako zdroj energie budoucnosti
 • Plazma ve vesmíru a v laboratoři
 • Fyzikální pohled na povrchové chemické reakce
 • Mikroskopie povrchů s atomárním rozlišením – STM a AFM
 • Elektromagnetické záření na mnoho způsobů
 • Co se můžeme dozvědět o vesmíru pomocí počítačových modelů
 • Křemíkové detektory elementárních částic