Jeden den s fyzikou

čtvrtek 9. února 2023
od 9 do 12 hodin v areálu Karlov (Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2)
od 13 do 16 hodin v areálu Troja (V Holešovičkách 747/2, Praha 8)

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů – prostě setkání s fyzikou v budovách MFF UK. Tuto tradiční akci pořádáme pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i setkání s pedagogy a studenty Matfyzu a s organizátory korespondenčních seminářů.

Přednášky

Karlov – posluchárna F1
9:059:50Fyzika v experimentech
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
10:0510:50Fyzika v experimentech
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
11:0511:50Světlo a velmi přesná měření
RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Karlov – posluchárna F2
9:059:50Co je Raman zač aneb S lasery na Mars a dále
RNDr. Vladimír Kopecký Jr., Ph.D.
10:0510:50Výběr objevů 2022 čili O fyzice v roce minulém
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
11:0511:50Molekulární vesmír v laboratoři
RNDr. Štěpán Roučka, Ph.D.
Karlov – posluchárna M1
9:059:50Nobelova cena za fyziku za rok 2022
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
10:0510:50Kvantový svět: Supravodivost a supratekutost
doc. RNDr. David Schmoranzer, Ph.D.
11:0511:50Kdy nás na Matfyzu nahradí roboti?
RNDr. Petr Čermák, Ph.D.
Karlov – posluchárna M2
9:059:50Krystaly a difrakce záření nejen ve fyzice
prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
10:0510:50Molekulové motory a elektronika
Štěpán Marek, MPhys
11:0511:50Fyzik, co simuluje, není simulant! aneb Maminko, jak se to počítá?
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
Troja – posluchárna T1
13:0513:50Atomové jádro – brána do světa elementárních částic a interakcí
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
14:0514:50Elektrické a magnetické pole v oceánech: Co vidí satelity a kdo má největší voltmetr?
doc. RNDr., Jakub Velímský
15:0515:50Sluneční energie a fotovoltaika
doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc.
Troja – posluchárna T2
14:0514:50Povrchová sonda do společenského života atomů
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
15:0515:50Elektrony v laboratoři a ve vesmíru
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

Exkurze

Karlov (dopoledne)

 • A pořád se něco třese. Exkurze do seismické stanice
 • Racionální design léků prostřednictvím počítačových simulací
 • Co se stane, když smícháme nejtěžší a nejlehčí prvek? (aneb Jak nafukovat krystalovou mříž vodíkem)
 • Biofyzikální výzkum procesů v živých buňkách
 • S lasery do světa biomolekul
 • Jak objevit nové vlastnosti materiálů – chladit, nebo tlačit?
 • Růst monokrystalů pro základní výzkum a aplikace
 • Magnetooptické jevy v praxi: od materiálové vědy po fotonické nanostruktury
 • Struktura materiálů studovaná pomocí rozptylu paprsků X
 • Lze spatřit atom v elektronovém mikroskopu?

Troja (odpoledne)

 • Křemíkové detektory elementárních částic
 • Učitelství fyziky: Mezi světem školy a světem vědy
 • Supratekutost a extrémně nízké teploty
 • Co je potřeba k předpovědi počasí
 • Pevné látky v extrémních podmínkách
 • Vesmír ve skříni
 • Pohled do mikrosvěta elektronovým mikroskopem
 • Vodík jako zdroj energie budoucnosti
 • Plazma ve vesmíru a v laboratoři
 • Povrchová detektivka – koho vyslat na povrch pevné látky, aby odtud přinesl co nejvíce informací?
 • Mikroskopie povrchů s atomárním rozlišením – STM a AFM
 • Exkurze do světa nanočástic
 • Jaderná magnetická rezonance
 • Mössbauerova spektroskopie, magnetické nanočástice a jejich využití v medicíně