Jeden stream s fyzikou

Experimentální odpoledne na Matfyzu

čtvrtek 18. února 2021, 15:00–19:00

Místo tradičního Jednoho dne s fyzikou pořádala MFF UK s ohledem na aktuální situaci náhradní setkání formou online přenosu s možností klást dotazy k prezentovaným tématům. Záznam je k dispozici na YouTube a na této stránce.

15:00 Nobelovy ceny pro Einsteinovy následníky

doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.

Obecná relativita již dávno není přední linií teoretické fyziky, avšak v poslední době její příznivci slavili několik (dalších) Einsteinových triumfů. V krátkém shrnutí si řekneme o detekcích gravitačních vln, o výzkumu černých děr a speciálně o té v jádře naší Galaxie. Připomeneme Nobelovy ceny, které byly za objevy v těchto oblastech uděleny v posledních letech.

16:00 Kvantová mechanika – podivná teorie podivného mikrosvěta

doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.

Po stručném shrnutí klasické fyziky si ukážeme, že tato teorie není schopna vysvětlit stabilitu atomů a jejich chemických vazeb. Objasníme si stručně základní principy správné teorie – kvantové mechaniky. Ačkoliv se příčí našim zažitým předsudkům o povaze reality, tyto principy správně popisují chování atomů a ještě menších objektů. Na závěr upozorníme na několik otevřených problémů čekajících na řešení.

17:00 Pokusy s hrncem

doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., RNDr. Dana Mandíková, CSc.

Už v prvních hodinách fyziky jste určitě slyšeli, že fyzika nás provází na každém kroku, aniž bychom si to většinou uvědomovali. Můžeme tedy fyziku zkoumat pomocí běžných věcí, které se najdou v každé domácnosti? Třeba pomocí hrnce? Ukážeme si, že ano. V pásmu fyzikálních pokusů bude v hlavní roli kuchyňský hrnec.

18:00 Fyzika za extrémních podmínek

doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.

Již téměř rok zažíváme tak trochu extrémní časy. Ale pro fyzika značí přívlastek extrémní něco jiného. Pojďme se podívat, co můžeme pozorovat za opravdu výjimečných podmínek. Co se děje s látkou za vysokých teplot? Které jevy jsou spojeny naopak s mrazem až téměř absolutním? A jsou nám k něčemu vysoké tlaky? Je něco zajímavého také ve (skoro) vakuu? A co se stane, když zmenšíme naše vzorky na rozměry miliardtin metru?