Anketa Vzdělávání doma

Vážení rodiče,

domníváme se, že je důležité porozumět tomu, jak vzdělávání doma dopadá na rodiny, co funguje dobře a co případně funguje hůře. Díky tomu může vzniknout zpětná vazba pro školy. Proto jsme připravili anketu vzdělávání doma.

Anketa je nyní uzavřena. Výsledky jsou zveřejněny v češtiněangličtině.

Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy ohledně tohoto dotazníku, můžete se obrátit na členy výzkumného týmu. Kontakt: vzdelavanidoma@ksvi.mff.cuni.cz.

Děkujeme,

Cyril Brom (Karlova Univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta)

David Greger (Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta)

Tereza Hannemann (Karlova Univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta)

Jiří Lukavský (Psychologický ústav Akademie věd)

Jana Straková (Karlova Univerzita, Pedagogická fakulta)

Roman Švaříček (Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta)