Zlaté promoce zaplnily Karolinum

29. dubna 2016
V sobotu 16. dubna proběhly ve Velké aule Karolina zlaté promoce. Slavnostní ceremonie se zúčastnilo bezmála 90 někdejších studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK.

V sobotu 16. dubna proběhly ve Velké aule Karolina zlaté promoce. Slavnostní ceremonie se zúčastnilo bezmála 90 někdejších studentů Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Absolventi a zaměstnanci Karlovy univerzity si v polovině dubna připomněli 50leté výročí od konání absolventských promocí v roce 1966. Takzvané zlaté promoce uspořádala Karlova univerzita ve spolupráci s absolventskými spolky. Za MFF UK se na organizaci podílel spolek Matfyz Alumni.

Příležitost zopakovat si promoční ceremoniál a setkat se svými někdejšími spolužáky si nenechalo ujít téměř 90 absolventek a absolventů Matematicko-fyzikální fakulty. Většina si pro upomínkové diplomy přišla za početného doprovodu rodinných příslušníků. Slavnostní obřad byl uspořádán také pro absolventy dalších fakult Univerzity Karlovy.

Slavnostní atmosféru v Karolinu umocnil svým projevem garant promocí doc. Jindřich Bečvář, který bývalým studentům připomněl časy těsně před rokem 1968, období Beatles a určitého uvolnění.

Na organizaci celé akce se velmi aktivně podíleli i sami promovaní, zejména pak paní Ivana Liberková. Její vzpomínky si můžete přečíst na portálu Matfyz.cz.

– RNDr. Karolína Šolcová –