Zlaté promoce pro ročník 1967

26. dubna 2017
V pražském Karolinu se v sobotu 22. dubna uskutečnily v pořadí už druhé Zlaté promoce.

V pražském Karolinu se v sobotu 22. dubna uskutečnily v pořadí už druhé Zlaté promoce.

Výročí padesáti let od svých promocí si ve Velké aule Karolina připomenulo více než osm desítek absolventů Matematicko-fyzikální fakulty UK. Mezi nimi například pan Ladislav Ferenzi, který na slavnostní ceremoniál dorazil až z daleké Kanady, nebo docent Roman Frič, který přijel ze Slovenska. „Díky Zlatým promocím jsme měli příležitost si zase jednou oživit vzpomínky na svá studentská léta. Je to krásný zážitek,“ zaznívalo z úst absolventů.

Jak připomenul promotor doc. Jindřich Bečvář: „Šedesátá léta byla dobou, kdy postupně sílil optimismus a narůstala tvůrčí svoboda, která byla vybojována většími či menšími konflikty s politickou mocí. V Praze ještě nejezdilo metro, ale mohli jste přijet na Karlov tramvají číslo 6, která měla konečnou jen několik desítek metrů od vchodu fakulty. Večer na Karlově ještě svítily plynové lampy. Výuka začínala některé dny v sedm hodin ráno, a to se vyučovalo i v sobotu. Vyučovací hodina trvala 50 minut. Nároky na znalosti a dovednosti byly podstatně větší, než jsou dnes.“

„Matfyz vždycky učil své studenty formulovat myšlenky a systémově myslet. Změnila se sice struktura fakulty a jména pedagogů, ale důraz na kvalitu výuky a individuální přístup ke studentům přetrvává,“ zaznělo v úvodu od děkana fakulty prof. Jana Kratochvíla. Ten současně vyjádřil potěšení nad tím, že se absolventi dostavili ke svým druhým promocím v tak hojném počtu.

Za ročník promluvil prof. Ivan Netuka, absolvent fakulty a její děkan v letech 1999 – 2005: „Je pro mne ctí, že mohu pozdravit své spolužáky, a těší mě, že náš ročník pořád drží pohromadě. Nastoupili jsme, když bylo fakultě deset let, a do pátého ročníku nás postoupilo téměř 170, přestože ne všichni studium nakonec dokončili. 34 z nás mělo také to štěstí, že díky fakultě našlo nejen svůj obor, ale také životního partnera. Setkáváme se každých pět let a doufám, že se ve zdraví budeme setkávat i nadále.“

Zlaté promoce zorganizovala Karlova univerzita ve spolupráci s absolventskými spolky jednotlivých fakult. Za MFF UK akci zaštítil spolek Matfyz Alumni. Velký dík patří také absolventům, zejména paní Zdeňce Konrádové, která poskytla kontakty na své spolužáky a významně přispěla ke zdárnému průběhu celé akce.

Ceremoniál byl součástí Festivalu absolventů a Dne celoživotního vzdělávání.

Těšíme se za rok na osmičkový ročník 1968.

Karolína Šolcová (Matfyz Alumni)