Zemřel profesor Vlastislav Červený

24. května 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 21. května 2022 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 90 let prof. RNDr. Vlastislav Červený, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, čestný člen VR MFF UK a dlouholetý pracovník Katedry geofyziky MFF UK.

Profesor Vlastislav Červený působil celý svůj bohatý profesní život na Matematicko-fyzikální fakultě. Po absolvování studia pracoval na fakultě od roku 1955 jako asistent a později jako odborný asistent. Habilitoval se v r. 1966 a profesorem byl jmenován v roce 1987.

Již v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se stal průkopníkem světového formátu v rozvoji paprskových metod v seismologii, o čemž svědčila i skutečnost, že v té době byl jedním z nejcitovanějších vědců na Univerzitě Karlově. V sedmdesátých letech vydal i dvě úspěšné monografie a jeho práce na tomto poli vyvrcholila v roce 2001 vydáním knihy Seismic Ray Theory. Profesor Červený publikoval odborné články do pokročilého věku, i dnes jsou jeho vědecké práce hojně citovány. Jeho významným počinem bylo i založení konsorcia Seismic Waves in Complex 3-D Structures v roce 1993, které existuje dodnes. Jde o projekt, který je otevřen zahraničním průmyslovým společnostem, výzkumným ústavům a univerzitám a je orientován na teoretické i praktické využití poznatků šíření vysokofrekvenčních seismických vln ve složitých 3-D prostředích.

Profesor Červený byl zvolen za aktivního i honorárního člena řady mezinárodních institucí, jako jsou Německá akademie věd Leopoldina, Academia Europaea, the European Association of Geoscientists & Engineers, the Society of Exploration Geophysicists atd. Jeho vědecká práce byla mnohokrát oceněna i oficiálně. Jmenujme například udělení medaile Beno Gutenberga Evropskou geofyzikální společností nebo medaile Maurice Ewinga od Society of Exploration Geophysicists a v neposlední řadě i udělení medaile Ernsta Macha Akademií věd ČR a zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy.

Hlubokou stopu v Česku i v zahraničí zanechal jeho osobní přínos při výchově studentů a mladších kolegů, kteří pod jeho vedením získali první vědecké ostruhy a později také dosáhli mezinárodního věhlasu.

 

Poslední rozloučení s profesorem Červeným se koná
ve čtvrtek 26. května 2022 v 11.00
ve Velké obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích.

 

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2