Zemřel profesor Pavel Goralčík

25. srpna 2020

Dne 18. srpna zemřel v Praze ve věku 80 let po dlouhé nemoci Pavel Goralčík, profesor na francouzské Université de Rouen v Normandii.

Profesor Goralčík spojil většinu své akademické dráhy s naší fakultou, kde působil v letech 1963–1992, od roku 1990 jako vedoucí katedry algebry. Byl průkopníkem kombinatorické algebry v Československu. Ve spolupráci s prof. Václavem Koubkem se zabýval také aplikacemi kombinatorické a univerzální algebry v informatice.

Mimořádným znakem jeho vědecké práce i přednášek na fakultě byla elegance, která zvlásť vynikla v jeho vytříbených přednáškách z lineární algebry, integrujících geometrický pohled Paula Halmose s kategoriálně-teoretickým pohledem Saunderse Mac Lanea.

V době, kdy studijní plány neposkytovaly mnoho prostoru pro volbu, prof. Goralčík spolu s doc. Zdeňkem Hedrlínem vedli na fakultě neformální řešitelské semináře pro zájemce z řad začínajících studentů matematiky, ale i pro nadané středoškolské studenty. V období 1965–1975 jimi prošla řada pozdějších špičkových představitelů české matematiky.

Elegance vlastní prof. Goralčíkovi měla svůj zdroj v jeho dalším mimořádném talentu. Byl výborným houslistou, studoval mj. na hudební škole při moskevské konzervatoři.

Odchodem prof. Goralčíka ztrácí naše matematická komunita významnou osobnost, která formovala celou generaci českých matematiků.

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208