Zemřel profesor Pavel Goralčík

25. srpna 2020

Dne 18. srpna zemřel v Praze ve věku 80 let po dlouhé nemoci Pavel Goralčík, profesor na francouzské Université de Rouen v Normandii.

Profesor Goralčík spojil většinu své akademické dráhy s naší fakultou, kde působil v letech 1963–1992, od roku 1990 jako vedoucí katedry algebry. Byl průkopníkem kombinatorické algebry v Československu. Ve spolupráci s prof. Václavem Koubkem se zabýval také aplikacemi kombinatorické a univerzální algebry v informatice.

Mimořádným znakem jeho vědecké práce i přednášek na fakultě byla elegance, která zvlásť vynikla v jeho vytříbených přednáškách z lineární algebry, integrujících geometrický pohled Paula Halmose s kategoriálně-teoretickým pohledem Saunderse Mac Lanea.

V době, kdy studijní plány neposkytovaly mnoho prostoru pro volbu, prof. Goralčík spolu s doc. Zdeňkem Hedrlínem vedli na fakultě neformální řešitelské semináře pro zájemce z řad začínajících studentů matematiky, ale i pro nadané středoškolské studenty. V období 1965–1975 jimi prošla řada pozdějších špičkových představitelů české matematiky.

Elegance vlastní prof. Goralčíkovi měla svůj zdroj v jeho dalším mimořádném talentu. Byl výborným houslistou, studoval mj. na hudební škole při moskevské konzervatoři.

Odchodem prof. Goralčíka ztrácí naše matematická komunita významnou osobnost, která formovala celou generaci českých matematiků.